6

Garanties, opschorting en kort schuldeisersverzuim & geschil beslissing clausule en rechtskeuze

Wat wordt precies bedoeld met een garantie? Wordt hiermee iets extra's gegeven? Of wordt hiermee een beperking van aansprakelijkheid gemaskeerd?

In de cursus krijgt u uitleg van een garantiebeding, hoort u de rechtsgevolgen van garanties en leert u het verschil tussen een garantie en een resultaatverbintenis.
Uw opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk en werkzaamheden.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen WO
Leden rechterlijke macht
Rechtsbijstandjuristen WO

Sprekers

mr. J.J. Dammingh

mr. J.J. Dammingh

universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. R. Schellaars

mr. R. Schellaars

advocaat Simmons & Simmons LLP

Onderwerpen

Garanties, opschorting en kort schuldeisersverzuim
- Wat zijn garanties?
- De uitleg van een garantiebeding;
- De rechtsgevolgen van garanties;
- Het verschil tussen een garantie en een resultaatsverbintenis;
- Opschorting;
- Kort schuldeisersverzuim;

PE punten
6
Kosten
EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping
Maximum aantal deelnemers:
26

website by Primosite