Academie voor de Rechtspraktijk
Gelijke behandeling – internationale grondslag en algemene kenmerken van het Nederlandse gelijke behandelingenrecht

Korte omschrijving

Mr.dr. J.P. Loof, ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

Spreker

mr.dr. J.P. Loof
mr.dr. J.P. Loof

ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens

Onderwerpen

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Cursusdata

30-03-2020 10.00 uurEigen werkplek