Academie voor de Rechtspraktijk
Gevaarzetting: algemeen en bijzonder

Korte omschrijving

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

Spreker

mr. dr. L. Reurich
mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Cursusdata

29-04-2020 12.45 uur