06

Het nieuwe wetboek Strafvordering

het strafproces op de schop!

Over enkele jaren zal er een nieuw wetboek van strafvordering worden ingevoerd dat een forse wijziging zal brengen in de wijze waarop wij het strafproces in Nederland voeren. Er zal niet meer worden gedagvaard, doch het proces wordt ingeleid en de verdachte worden opgeroepen.

Het nieuwe wetboek maakt ook onderscheid tussen vonniszaken en niet-vonniszaken, waarbij als uitgangspunt geldt dat vonniszaken in het openbaar plaatsvinden en de laatste groep niet. Pro forma behandelingen, louter om termijnen zeker te stellen in zaken van gedetineerden, zullen niet meer op de openbare zitting plaatsvinden maar in raadkamer zoals nu ook plaatsvindt bij de behandeling van vorderingen gevangenhoudingen. Als advocaat zult u nu al moeten anticiperen op deze rigoureuze komende veranderingen in het strafproces.

Komende wetgeving op het gebied van de voorwaardelijke invrijheidstelling en de meerdaadse samenloop komt op deze dag ook ruimschoots aan bod. De cursus zal afgesloten worden met de behandeling van bewijs in strafzaken en de vraag naar het bewijsminimum aan de hand van de meest actuele jurisprudentie. Een must voor de moderne strafrechtadvocaat met ambities!

Doelgroep

Advocaten

Spreker

mr. G.H. Meijer

mr. G.H. Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Onderwerpen

  • Nieuwe wetgeving
  • Actuele jurisprudentie
PE punten
06
Kosten
EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Actualiteiten

website by Primosite