4

Het nieuwe wetboek van strafvordering en strafrecht 2020

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Per 1 januari jl. zijn het wetboek van strafvordering en strafrecht drastisch gewijzigd als gevolg van de zogeheten wet usb en de daarmee samenhangende invoering van een nieuw boek 6 Sv. Dit heeft vergaande gevolgen voor de strafrechtpraktijk, zoals in verzoekschriftprocedures maar ook bij het opleggen van straffen en maatregelen. In een dagdeel zullen de belangrijkste wijzigingen voor de strafrechtpraktijk besproken worden.


Beide docenten (mr. R. ter Haar, universitair docent Strafrecht en buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden en mr. G.H. Meijer, senior rechter in de Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker) zullen gedurende de hele bijeenkomst aanwezig zijn.

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

mr. G.H. Meijer

mr. G.H. Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

mr. R. ter Haar

universitair docent Strafrecht en promovendus Universiteit Leiden

Onderwerpen

  • Wijzigingen en aanpassingen
  • Wet USB
  • De nieuwe forensische zorgwetgeving

Datum

maandag20april2020
1300
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
4
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite