4

Het nieuwe wetboek van strafvordering en strafrecht 2020 en andere relevante strafrechtelijke ontwikkelingen in coronatijd

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

In de afgelopen bijzondere periode is in het strafrecht (terecht) veel aandacht uitgegaan naar de online zittingen via Skype en de daaruit voortvloeiende issues. Dat neemt echter niet weg dat zich ook binnen het reguliere strafrecht een reeks zeer belangrijke ontwikkelingen  met vergaande gevolgen voor de strafrechtpraktijk heeft voorgedaan, zoals de invoering van de Wet USB per 1 januari jl. en de daarmee samenhangende invoering van een nieuwe boek 6 Sv inzake de tenuitvoerlegging, het afgeven van een zorgmachtiging door de strafrechter, de Wet straffen en beschermen (met o.m. grote gevolgen voor de V.I.-regeling), de herziening van de samenloopregeling, de invoering van het nieuwe art. 5a WVW (met gevolgen voor de roekeloosheid) en belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van zowel het formele (o.a. aanhoudingsverzoeken, horen getuigen en vormverzuimen) als het materiële (o.a. medeplegen, noodweer en openlijke geweldpleging) strafrecht.

In een dagdeel zullen de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen binnen de strafrechtpraktijk besproken worden.

Beide docenten (mr. R. ter Haar, universitair docent Strafrecht aan de Universiteit Utrecht, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Overijssel en buitenpromovendus aan de VU te Amsterdam en mr. G.H. Meijer (senior rechter in de Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker) zullen gedurende de hele bijeenkomst aanwezig zijn.

NEW:
AVDR versus het RECHSGEBIEDENREGISTER

Sinds kort heeft u zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA. Dit betekent voor sommige advocaten een forse investering in opleidingskosten en verlies aan declarabele uren. Wij hebben voor u het volgende ontwikkeld:
Al onze klassikale colleges op kasteel Waardenburg zullen kosteloos met webinars worden aangevuld tot 5 PO of 10 PO! DUS GEEN EXTRA KOSTEN. Cursussen met 5 PO punten kost bij de AVDR Euro 250,-- en cursussen met 10 PO punten kost Euro 350,--

U kunt kiezen uit 3 pakketten (webinars) om uw 5 PO punten te completeren.

  1.   Strafuitsluitingsgronden (1 PO)
  2.   Materieel strafrecht (1 PO)
  3.   Formeel strafrecht  (waaronder de coronaperikelen)(1 PO)

U dient zich voor 1 van deze pakketten apart in te schrijven. Klik op de hyperlink. Schrijf u in en vul onder het kopje kortingscode de volgende code in:

ORDE5 (niet vergeten anders ontvangt u een factuur)

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

mr. R. ter Haar

docent aan de Universiteit Utrecht en verbonden als buitenpromovendus aan de VU, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel

mr. G.H. Meijer

mr. G.H. Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Onderwerpen

  • Wijzigingen en aanpassingen
  • Wet USB
  • De nieuwe forensische zorgwetgeving

Datum

dinsdag13oktober2020
1300
-
1715
St. Maartensklerk (Centrum Zaltbommel, Kerkplein 1)
PE punten
4
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite