2

IPR

Mr. A.R. van Maas de Bie (advocaat VMBS Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande literatuur en jurisprudentie behandelen op het gebied van IPR

Spreker

mr. A.R. van Maas de Bie

mr. A.R. van Maas de Bie

advocaat VMBS Advocaten

Onderwerpen

Literatuurlijst:

 • T&C boek 10 BW
 • A.P.M.J. Vonken, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Internationaal privaatrecht. 10. Het internationale personen-, familie- en erfrecht, Deel II, 2e druk, Deventer: Kluwer 2016, Hoofdstuk 3 Internationale huwelijken, p. 75-120, Hoofdstuk 7 Afstamming, p. 287-354
 • Th.M. de Boer, F. Ibili e.a., Nederlands internationaal personen- en familierecht – Wegwijzer voor de rechtspraktijk, Serie Recht en Praktijk – Personen- en Familierecht, deel PFR3, Kluwer 2012, hoofdstuk 4 L. Strikwerda: Afstamming p. 73-94; Hoofdstuk 5 M.H. ten Wolde: Huwelijk, persoonlijke betrekkingen tussen echtgenoten, huwelijksvermogensrecht, p. 95-101
 • L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, 11e druk, Kluwer:Deventer, 2015, nrs. 106-111, nrs. 117 -121
 • S. Rutten, Aanpassing van het huwelijksrecht, gevolgen voor de openbare orde en mensenrechten in het IPR, NIPR 2010, p. 410-420
 • G. Eerenberg, De erkenning van polygame huwelijk en in de Wet tegengaan huwelijksdwang, WPNR 2015, 7084
 • G. Eerenberg, Drie IPR uitspraken, EB 2016, 45
 • E.N. Frohn, Kroniek IPR/internationaal familierecht, FJR 2016/72
 • M. Chébti, De verhouding tussen het recht van het kind te weten van wie het afstamt versus het recht op toegang tot de rechter van de biologische vader, FJR 2017/9
 • Y. Yildiz, Doorstaat artikel 1:41a BW de toetsing aan artikel 12 EVRM?, FJR 2017/3
 • N.R. Koffeman, Draagmoederschap en homohuwelijk over de grens, FJR 2016/21
 • E.N. Frohn, Commercieel draagmoederschap: internationale en nationale regelgeving gewenst, FJR 2014/72
 • I. Curry-Sumner, IPR aspecten van het lesbisch ouderschap, FJR 2014/75
 • P.A.W. Kuijper, Een nieuwe visie op de afstamming (Recht en Praktijk nr. PFR 5, 11.11 Internationaal draagmoederschap en de openbare orde-exceptie
 • R.J. Blauwhoff, Uitspraken FJR mensenrechtenjurisprudentie 1 oktober 2015-1 oktober 2016
 • R.J. Blauwhoff, Mensenrechtenjurisprudentie Europees Hof voor de Rechten van de Mens augustus 2013 – oktober 2014, FJR 2014/77
 • I.J. Pieters, Afstammingsrecht, FJR 2014/14
 • Kamerstukken II 2014-2015, 32 175, nr. 58, Huwelijks- en gezinsmigratie
 • Advies Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht d.d. 17 mei 2000
 • Advies Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht aan Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 5 november 2010, onderwerp: wetsvoorstel Tegengaan huwelijksdwang
 • Advies Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht aan Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 23 december 2011, onderwerp: wetsvoorstel Tegengaan huwelijksdwang
 • Advies Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht aan Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 7 oktober 2014, onderwerp: wetsvoorstel Tegengaan huwelijksdwang (verzoek om aanvullend advies m.b.t. neef- en nichthuwelijken)

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 13 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2230, NJ 1997, 469, m.nt. Th.M. de Boer
 • Hof Amsterdam 26 juli 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BS8917, NIPR 2011 nr. 417 (man in Nederland vluchtelingenstatus, persoonlijke staat beheerst door recht woonplaats)
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda 4 februari 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:2460, NIPR 2015/275 (aanknoping aan nationaliteit asielzoeker? Art. 10:17 BW geen specialis van art. 10:92 BW)
 • Hof Amsterdam 19 april 2016, ECLI:NJ:GHAMD:2016:1508, FJR 2016/72.3 (Erkenning huwelijk onthouden, want vrouw niet vrijelijk haar toestemming tot het aangaan van het huwelijk heeft gegeven)
 • Rechtbank Limburg 11 november 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:11084 (anticipatie op Wet tegengaan huwelijksdwang; huwelijk met minderjarige Syrische bruid wel ingeschreven in de basisregistratie personen maar komt niet voor erkenning in de Nederlandse rechtsorde in aanmerking)
 • Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht 7 augustus 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:7123, NIPR 2015/354 (huwelijk gesloten in islamitisch cultureel centrum in Nederland, geen geldig huwelijk)
 • Rechtbank Rotterdam 6 januari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8 (islamitisch huwelijk tussen NL man en NL vrouw gesloten ten overstaan van imam in Rotterdam is geen rechtsgeldig huwelijk. Uitsluitend religieus gesloten huwelijk in NL niet rechtsgeldig)
 • Gerechtshof Den Haag 1 oktober 2014, ECLI:NL:GHDHA:2015:4394, NIPR 2015, 143 (erkenning juridisch vaderschap dat naar Egyptisch recht door het bigame huwelijk is ontstaan, is gelet op de gehuwde status van de man in Nederland, onverenigbaar met de openbare orde? Afstamming van de uit dit huwelijk geboren kind kan niet wegens strijd met de openbare orde worden geweigerd)
 • Rechtbank Oost-Brabant, zaak C/01/276841 / FA RK 14-1725, 16 oktober 2014 (niet gepubliceerd, Internationale afstamming, erkenning in Ierland tot stand gekomen erkenning van kind, geen terugwerkende kracht gewijzigd artikel 1:204 BW)
 • Rechtbank Den Haag 23 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:4701, NIPR 2015, 367 (geen strijd met Nederlandse openbare orde erkenning familierechtelijke betrekkingen kind, bigaam huwelijk)
 • Rechtbank Amsterdam 23 maart 2016; ECLI:NL:RBAMS:2016:2021, FJR 2016/72.15 (op grond van artikel 3 Rv bevoegd kennis te nemen van het verzoek van de moeder inzake ontkenning van het vaderschap, nu zij haar woonplaats in Nederland heeft)
 • Rechtbank Den Haag 27 januari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:751, FJR 2016/72.16: bevoegdheid bij verzoek van een in Vietnam woonachtige man en vrouw inzake het afgeven van een verklaring voor recht betreffende een in Vietnam gedane erkenning van een kind, zaak voldoende aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer; artikel 3 aanhef sub c Rv)
 • Hoge Raad 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:293, NJ 2016/355, m.nt. Th.M. de Boer, FJR 2016/72.22: temporele bereik van de erkenningsregeling, de toepassing van de huidige regels van artikel 10:100 en 10:101 BW op rechtsfeiten of rechtshandelingen die voor 1 januari 2003 zijn vastgesteld (zie artikel 10:102)
 • Rechtbank Noord-Holland 6 juli 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5544, FJR 2016/72.24 (erkenning van in 1998/1999 gedane erkenningen in Colombia door de (latere) Nederlandse echtgenoot van hun moeder en vervolgens de vernietiging van deze erkenningen, overgangsrecht)
Datum
7 juli 2017
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite