2

Internationaal arbeidsrecht

Prof. dr. mr. M.S. Houwerzijl (hoogleraar Arbeidsrecht Tilburg University, bijzonder hoogleraar Europees en vergelijkend Arbeidsrecht Rijksuniversiteit Groningen) zal de volgende onderwerpen en jurisprudentie behandelen op het gebied van Internationaal arbeidsrecht.

Spreker

prof. dr. mr. M.S. Houwerzijl

prof. dr. mr. M.S. Houwerzijl

hoogleraar Arbeidsrecht Tilburg University, bijzonder hoogleraar Europees en vergelijkend Arbeidsrecht Rijksuniversiteit Groningen

Onderwerpen

 • Vrij verkeer van werknemers en detachering van werknemers in de EU
 • Internationale arbeidsovereenkomst

Jurisprudentie:

 • HvJ EU, 11 februari 2011, (Vicoplus e.a.) zaken C-307/09 tot en met C309/09, ECLI:EU:C:2011:64 (werkvergunning nodig voor 'gedetacheerde uitzendkrachten' tijdens overgangsregime vrij verkeer van werknemers)
 • HvJ EU, 11 september 2014, (Essent Energie Productie), Zaak C-91/13, ECLI:EU:C:2014:2206 (geen werkvergunning nodig voor gedetacheerde werknemers met Turkse nationaliteit die legaal verblijven in EU lidstaat)
 • HvJEU, 18 juni 2015 (Martin Meat), Zaak C-586/13, ECLI:EU:C:2015:405 (Oostenrijk mag beperkingen stellen aan ‘gedetacheerde’ uitzendkrachten tijdens overgangsregime vrij verkeer van werknemers)
 • HvJ EU, 12 februari 2015, (Sähköalojen ammattiliitto ry tegen Elektrobudowa Spółka Akcyjna), Zaak C-396/13, ECLI:EU:C:2015:86 (begrip minimumloon Art 3 lid 1 en 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn)
 • HvJ EU, 17 november 2015, zaak C-115/14 (Regiopost), ECLI:EU:C:2015:760 (regulering door Duitse deelstaat van arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers bij aanbesteding).
 • HvJEU, 14 september 2017, gevoegde zaken C-168/16 en C-169/16 (Ryanair) ECLI:EU:C:2017:688 (Begrip ‘plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt’ – Luchtvaartsector – Boordpersoneel – Verordening (EEG) nr. 3922/91 – Begrip ‘thuisbasis’)
 • HvJ EU, 12 september 2013, (Schlecker/Boedeker), zaak C-64/12, ECLI:EU:C:2013:551 (toepassing ‘ontsnappingsclausule’ Artikel 8 lid 4 Rome I)
 • HvJ EU 15 maart 2011, C-29/10 (Koelzsch), ECLI:EU:C:2011:151 (uitleg 'gewoonlijk werkland' Artikel 8 lid 2 Rome I)
 • HvJ EU 15 december 2011, C-384/10 (Voogsgeerd/Navimer), ECLI:EU:C:2011:842 (uitleg begrip 'vestiging werkgever' Artikel 8 lid 3 Rome I)
 • Hof Amsterdam, 6 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS: 2014:1635 (toestemming vereist voor opzegging internationale arbeidsovereenkomst?)
 • Hof ’s-Hertogenbosch, 8 oktober 2013, zaaknummer HD 200.099.769/01, JAR 2013/280 (toepassing 'ontsnappingsclausule' art. 8 Rome I, na Schlecker)
 • Rechtbank Midden Nederland, 22-07-2015, Mecra Limited / Stichting Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid e.a. (ECLI:NL:RBMNE:2015:5393). (Nederlandse arbeidsvoorwaarden voor Portugese en Poolse werknemers. Inhouding op loon van huisvestings- en andere kosten ten onrechte), JAR 2015/203 met annotatie van mr. dr. E.J.A. Franssen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3792 (ECLI:NL:GHARL:2016:3792) , «JAR» 2016/147 (JAR 2016/147) , m.nt. E.J.A. Franssen, TRA 2016, 73, M.S.A. Vegter (Vos Transport en Vos Limburg zijn dus niet verplicht om te bedingen dat Vosescu SRL en UAB Vosas de basisarbeidsvoorwaarden van de GN-cao en/of de TLN-cao naleven. De vorderingen van FNV worden afgewezen).
 • Hof Den Bosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1873 en ECLI:NL:GHSHE:2017:1874 (Nederlandse transportonderneming is op grond van de charterbepaling in de cao Goederenvervoer niet gehouden om bij een buitenlandse transportonderneming die in onderaanneming internationaal transport uitvoert te bedingen om chauffeurs te betalen conform Nederlandse arbeidsvoorwaarden).
Datum
14 maart 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite