4

Jaaroverzicht Vermogensrecht

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

In deze eindejaarscursus wordt de blik kort gericht op de belangrijkste ontwikkelingen binnen het Vermogensrecht van 2019. Het accent ligt echter op de te verwachte ontwikkelingen in 2020.

Aan de hand van recente lagere rechtspraak – waarvan vaststaat dat uiteindelijk cassatieberoep zal worden ingesteld – zullen de rechtsvragen worden besproken die in 2020 aan de Hoge Raad worden voorgelegd.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen

Spreker

mr. dr. L. Reurich

mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Onderwerpen

  • Interessante ontwikkelingen op het gebied van winstafdracht (art. 6:104 BW), schadeberekening (art. 6:97 BW), de nadere ontwikkeling van persoonlijkheidsrechten, de aansprakelijkheid voor het niet behalen van de milieudoelen en de verdere invloed van ‘Europa’ in de nationale rechtsorde.
  • Denk daarnaast aan de tendens dat de civiele rechter steeds vaker wordt ingezet om algemeen maatschappelijke issues te bevorderen (veiligheid, milieu, etc.). Tevens komt actuele wetgeving aan de orde en worden de activiteiten van de Europese regelgever (in de zin van verordeningen en richtlijnen) geschetst.

Datum

maandag16december2019
1300
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
4
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
20

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite