4

Jaaroverzicht Vermogensrecht

In deze eindejaarscursus wordt de blik kort gericht op de belangrijkste ontwikkelingen binnen het Vermogensrecht van 2020. Het accent ligt echter op de te verwachte ontwikkelingen in 2021.

Aan de hand van recente lagere rechtspraak – waarvan vaststaat dat uiteindelijk cassatieberoep zal worden ingesteld – zullen de rechtsvragen worden besproken die in 2021 aan de Hoge Raad worden voorgelegd.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen

Spreker

mr. dr. L. Reurich

mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

PE punten
4
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
20

website by Primosite