08

Jeugdrecht en de advocaat (Jeugdstrafrecht 4 PO en Civiel jeugdrecht 4 PO)

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

Tijdens deze cursus worden aan de hand van casuïstiek en interactie met u de belangrijkste uitgangspunten doorgenomen en de actuele wetgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen besproken op het gebied van zowel het civiele jeugdrecht als het jeugdstrafrecht. Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de bijzondere rechtspositie van de minderjarige en uw rol als jeugdrechtadvocaat. De cursus draagt bij aan zowel uw beroepskennis als uw beroepsvaardigheden op het gebied van het jeugdrecht. Er is ruime gelegenheid voor praktijkvoorbeelden en discussie.

Door het volgen van deze cursus behaalt u in één keer de helft van het door de Raad voor Rechtsbijstand voorgeschreven aantal opleidingspunten op het gebied van civiel jeugdrecht en jeugdstrafrecht voor één jaar én voldoet u voor één jaar aan de door de Raad voor Rechtsbijstand gestelde voorwaarden van het volgen van minimaal één actualiteitencursus op het gebied van jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht.

De punten tellen tevens mee voor de opleidingspunten die nodig zijn voor een eerste inschrijving als jeugdrechtadvocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand.

In 2017, 2018 en in mei 2019 is de cursus zeer goed beoordeeld door de cursisten met een gemiddeld cijfer van 8,9! De cursus is een succes. Wees er dus op tijd bij met aanmelden.

Doelgroep

Advocaten werkzaam op het gebied van het jeugdrecht dan wel  advocaten met interesse in het jeugdrecht. 

Sprekers

mr. drs. P.W.G. de Beer

mr. drs. P.W.G. de Beer

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

mr. M. van Harskamp

mr. M. van Harskamp

advocaat HB Advocaten

Onderwerpen

Indicatie van het programma

  • Aan de hand van twee of meer casus nemen we de leerstukken en actualiteiten door waarbij we ook stilstaan bij de dilemma’s en beroepsvaardigheden van jeugdrechtadvocaten.

Onderwerpen zijn onder meer:

  • het formele en materiële jeugdstrafrecht; civiele maatregelen voor kinderbescherming, internationale verdragen (IVRK /EVRM); het belang en de stem van het kind, de positie van de kinderrechter, de jeugdofficier en de jeugdrechtadvocaat; het doel van het jeugdrecht, aspecten van gedragskunde en ontwikkelingspsychologie; de bij het jeugdrecht betrokken personen en instanties zoals ouders, pleegouders, stiefouders, Veilig Thuis, de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming.
PE punten
08
Kosten
EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping
Maximum aantal deelnemers:
18

Extra informatie

Met ingang van 2019 is de specialisatie Jeugdzaken opgesplitst in de specialisatie jeugdstrafrecht en de specialisatie civiel jeugdrecht. Tot 2019 moesten advocaten die ingeschreven stonden voor jeugdzaken 8 opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht en 8 opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht per twee jaar behalen. Advocaten die vanaf 2019 ingeschreven staan voor jeugdstrafrecht én civiel jeugdrecht moeten 8 opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht en 8 opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht per jaar behalen. Voor deze advocaten geldt dus inderdaad een verdubbeling.

Advocaten die vanaf 2019 enkel ingeschreven staan voor jeugdstrafrecht moeten 8 opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht per jaar behalen en advocaten die vanaf 2019 enkel ingeschreven staan voor civiel jeugdrecht moeten 8 opleidingspunten per jaar op het terrein van het civiele jeugdrecht behalen. Deze advocaten moeten per saldo dus evenveel punten behalen als voorheen.

website by Primosite