2

Jeugdstrafrecht

Mr. BC. A.P. van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland) bespreekt tijdens de cursus Strafrechtelijk Jeugdrecht door middel van casuïstiek en mogelijke interactie met de cursisten de belangrijkste uitgangspunten van dit vakgebied. Hij bespreekt de relevante actuele wetgeving, jurisprudentie en andere ontwikkelingen van het jeugdstrafrecht. Centraal staat de bijzondere rechtspositie van de minderjarige. De cursus levert een bijdrage aan de nodige beroepskennis en de beroepsvaardigheden ter zake van het Strafrechtelijk Jeugdrecht.

Spreker

mr. bc. A.P. van der Linden

mr. bc. A.P. van der Linden

oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland

Onderwerpen

  • De grondbeginselen van het formele en materiële jeugdstrafrecht
  • Internationale verdragen (VN-Verdrag inzake de rechten van het kind/EVRM)
  • Leeftijdsgrenzen in het jeugdstrafrecht
  • De positie van de belangrijkste actoren: raad voor de kinderbescherming, kinderrechter, jeugdofficier van justitie, jeugdrechtadvocaat (pleeg)ouders, gecertificeerde instelling 
  • De Verklaring omtrent het gedrag (VOG); DNA-onderzoek
  • Nadere aspecten zijn onder meer het adolescentenstrafrecht
  • De positie van de wettelijke vertegenwoordigers (ouders, voogden) in jeugdstrafzaken
  • Jeugdstraffen en maatregelen
  • Combi-zittingen
Datum
19 september 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite