1

Jeugdstrafrecht – De grondbeginselen van het formele en materiële jeugdstrafrecht internationale verdragen (VN-Verdrag inzake de rechten van het kind/EVRM)

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

In dit webinar worden de ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het terrein van het jeugdstraf(proces)recht behandeld. Hierbij wordt ook ingegaan op recentelijk ingevoerde wetgeving inzake Strafvordering. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het formele en materiële jeugdstrafrecht
  • Internationale documenten
  • VN-verdrag inzake de rechten van het kind
  • EVRM

 

Spreker

mr. bc. A.P. van der Linden

mr. bc. A.P. van der Linden

oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland

Datum
17 september 2020
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite