Academie voor de Rechtspraktijk
Jeugdstrafrecht – de verklaring omtrent het gedrag (VOG) en DNA-onderzoek

Korte omschrijving

Mr. BC. A.P. Van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland) zal met u tijdens dit webinar het jeugdstrafrecht behadelen.

Spreker

mr. bc. A.P. van der Linden
mr. bc. A.P. van der Linden

oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW