8

Jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht (De nieuwste ontwikkelingen, 4 PO jeugdstrafrecht en 4 PO Civiel Jeugdrecht)

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.

Die ontwikkeling is zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele jeugdrecht te zien.

De rol van de advocaat (mede na de Salduz-uitspraak) in het jeugdstrafrecht, de bijzondere curator, de jeugdrechtadvocaat (en de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt), alsmede diverse rechterlijke uitspraken maken duidelijk dat de jeugdige in het recht een duidelijker positie krijgt, ook al is de rechtspositie van een jongeren niet hetzelfde als die van een volwassene in het recht.

Het niveau van deze cursus is basis.

NEW:
AVDR versus het RECHTSGEBIEDENREGISTER

Sinds kort heeft u zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA. Dit betekent voor sommige advocaten een forse investering in opleidingskosten en verlies aan declarabele uren. Wij hebben voor u het volgende ontwikkeld:
Al onze klassikale colleges op kasteel Waardenburg zullen kosteloos met webinars worden aangevuld tot 5 PO of 10 PO! DUS GEEN EXTRA KOSTEN. Cursussen met 5 PO punten kost bij de AVDR Euro 250,-- en cursussen met 10 PO punten kost Euro 350,--

U kunt kiezen uit 3 pakketten (webinars) om uw 5 PO punten te completeren.

 1.   Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ) deel 1 (2 PO)
 2.   Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ) deel 2 (2 PO)
 3.   Formeel strafrecht  (waaronder de coronaperikelen) (1 PO) & Materieel strafrecht (1 PO)

U dient zich voor één van deze pakketten apart in te schrijven. Klik op de hyperlink. Schrijf u in en vul onder het kopje kortingscode de volgende code in:

ORDE10 (niet vergeten anders ontvangt u een factuur)

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

mr. E.A.A. van Kalveen

mr. E.A.A. van Kalveen

Senior rechter Rechtbank Midden-Nederland. Voorzitter expertgroep Jeugdrechters.

mr. H.A. Gerritse

mr. H.A. Gerritse

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

Onderwerpen

Jeugd civiel:

 • Minderjarigheid en rechtspositie
 • Positie Bijzondere curator
 • Jeugdhulp
 • Recente jurisprudentie m.b.t. rechtspositie jeugdige personen en kinderbescherming
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Gezagsbeëindiging
 • Gesloten jeugdhulp

Jeugdstrafrecht:

 • Jeugdstraf(proces)recht – uitgangspunten en recente jurisprudentie
 • Actueel adolescentenstrafrecht
 • Actualiteiten vanuit de expertgroep en LOVS

Datum

donderdag24september2020
0900
-
1815
Kasteel Waardenburg
PE punten
8
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Basis

Extra informatie

U ontvangt per rechtsgebieden (Jeugdstrafrecht en Civiel jeugdrecht) 4 PO punten. 8 PO totaal. Het betreft een basisopleiding.

De cursus kan  opgegeven worden voor advocaten die zich willen inschrijven voor de specialisatie jeugdzaken (artikel 6b, bijlage 5 onder 3 (telt mee voor de 12 opleidingspunten). De cursus kan worden opgegeven door advocaten die al ingeschreven staan voor de specialisatie jeugdzaken ter continuering van hun inschrijving (artikel 6b, bijlage 5 onder 8 en 9, telt mee voor de 8+8=16 opleidingspunten).

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite