1

Jeugdstrafrecht – leeftijdsgrenzen in het jeugdstrafrecht de positie van de belangrijkste factoren: raad voor de kinderbescherming kinderrechter jeugdofficier van justitie, jeugdrechtadvocaat (pleeg)ouders, gecertificeerde instelling

Mr. BC. A.P. Van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland) zal met u tijdens dit webinar het jeugdstrafrecht behadelen.

Spreker

mr. bc. A.P. van der Linden

mr. bc. A.P. van der Linden

oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland

Datum
24 april 2019
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite