1

Journaal Ondernemingsrecht

Prof. Mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker TillyBerk, accountancy en belastingadvieskantoor) en Prof. Mr. D.F.M.M. Zaman (hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, adviseur Loyens & Loeff N.V.) zullen tijdens dit webinar met u het volgende behandelen.

Actualiteiten Ondernemingsrecht in literatuur en jurisprudentie

In dit webinar wordt een breed pallet van ondernemingsrechtelijke thema’s besproken aan de hand van recente jurisprudentie. Zo zal er aandacht zijn voor de uitleg van statuten, het onderscheid tussen beslissing en besluitvorming in de BV en de werking van blokkeringsregelingen bij de executie van pandrechten op aandelen in de BV. Ook in verband met de blokkeringsregeling wordt aandacht besteed aan de doorwerking in het kader van de vrije overdraagbaarheid van certificaten van aandelen in de BV.

Sprekers

prof.mr. C.A. Schwarz

prof.mr. C.A. Schwarz

Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker Tilly, accountancy en belastingadvieskantoor

prof. mr. D.F.M.M. Zaman

prof. mr. D.F.M.M. Zaman

hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, adviseur Loyens & Loeff N.V.

Onderwerpen

 • Bestuurdersaansprakelijkheid (HR 21 december 2018,ECLI:NL:HR:2018:2370 Geocopter) en HR 15 februari 2019,Nieuwburen)
 • Verbodenverklaring verenigingen (o.a. RB Den Haag 18 juni 2018,ECLI:NL:RBDHA:2018:7183 (Satudarah) en Hof Arnhem-Leeuwarden 18 december 2018,ECLI:NL:GHARL:2018:10865 (Bandidos))
 • Casus:verlenging optie beschermingsaandelen Ahold/Delhaize
 • Personenvennootschappen :HR 19 april 2019,ECLI:NL:HR:2019:614 (werkgever arbeidsovereenkomst)
 • Agenderingsrecht aandeelhouders HR 20 april 2018,ECLI:NL:HR:2018:652 (Fugro/Boskalis)
 • Uitleg van statuten en contracten/aandeelhoudersovereenkomsten:
  - HR 1 juni 2018,ECLI:NL:HR:2018:810,
  - RB Midden-Nederland 25 juli 2018 ,ECLI:NL:RBME:2018:4022,
  - Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018,ECLI:NL:GHARL:2018:2640,
  - RB Gelderland 11 oktober 2018)
 • Beslissing en besluit: Hof Amsterdam 24 juli 2018,ECLI:NL:GHAMS:2018:2640

  Wanneer er nog tijd over is, zullen de volgende onderwerpen nog behandeld worden:
 • 2 rechtbankuitspraken inzake blokkeringsregeling bij certificering (RB Den Haag 29 augustus 2018,ECLI:NL:RBDHA:2018:10212 en inzake decertificering :RFB Limburg 24 juli 2019)
 • Uitleg begrip “Belanghebbende”/tweekringenleer :HR 12 oktober 2018,ECLI:NL:HR:2018:1900
 • Executie verpande aandelen: HR 22 juni 2018,ECLI:NL:HR:2018:972 (Bethanie/Rabobank)
 • Medezeggenschapsrecht :HR 18 mei 2018,JOR 2018/172 (Holland Casino/FNV)
Datum
27 september 2019
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite