1

Journaal Ondernemingsrecht

Prof. Mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker TillyBerk, accountancy en belastingadvieskantoor) en Prof. Mr. D.F.M.M. Zaman (hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, adviseur Loyens & Loeff N.V.) zullen tijdens dit webinar met u het volgende behandelen.

Actualiteiten taak,aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders
 
In dit webinar wordt onder meer aandacht besteed aan de inhoud en de rol van het vennootschappelijk belang als richtsnoer voor het functioneren van bestuurders en toezichthouders in de vennootschap. Daarbij wordt gekeken naar de rol- en taakverdeling tussen organen, welke verdeling immers mede de aansprakelijkheid van de functionarissen in een bepaalde setting bepaald. In dit kader onder meer aandacht voor de vraag wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gevoerde strategie. Ook in dit verband zal enige aandacht worden gegeven aan de voor- en nadelen van het gebruik van de one-tier board en aan de regeling van het tegenstrijdig belang. Tenslotte is er enige aandacht voor de verbodenverklaring en ontbinding van rechtspersonen en zal worden bezien wat de effecten zijn van het feit dat het bestuur van de BV het faillissement van de vennootschap alleen mag aanvragen op basis van een door de algemene vergadering verleende opdracht zulks te doen, en aan de aansprakelijkheid van bestuurders wanneer het faillissement wordt bewerkstelligd zonder zodanige opdracht.

 

Sprekers

prof.mr. C.A. Schwarz

prof.mr. C.A. Schwarz

Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker Tilly, accountancy en belastingadvieskantoor

prof. mr. D.F.M.M. Zaman

prof. mr. D.F.M.M. Zaman

hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, adviseur Loyens & Loeff N.V.

Onderwerpen

 • Bestuurdersaansprakelijkheid (HR 21 december 2018,ECLI:NL:HR:2018:2370 Geocopter) en HR 15 februari 2019,Nieuwburen)

 • Verbodenverklaring verenigingen (o.a. RB Den Haag 18 juni 2018,ECLI:NL:RBDHA:2018:7183 (Satudarah) en Hof Arnhem-Leeuwarden 18 december 2018,ECLI:NL:GHARL:2018:10865 (Bandidos))

 • Casus:verlenging optie beschermingsaandelen Ahold/Delhaize

 • Personenvennootschappen :HR 19 april 2019,ECLI:NL:HR:2019:614 (werkgever arbeidsovereenkomst)

 • Agenderingsrecht aandeelhouders HR 20 april 2018,ECLI:NL:HR:2018:652 (Fugro/Boskalis)

 • Uitleg van statuten en contracten/aandeelhoudersovereenkomsten:
  - HR 1 juni 2018,ECLI:NL:HR:2018:810,
  - RB Midden-Nederland 25 juli 2018 ,ECLI:NL:RBME:2018:4022,
  - Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018,ECLI:NL:GHARL:2018:2640,
  - RB Gelderland 11 oktober 2018)

 • Beslissing en besluit: Hof Amsterdam 24 juli 2018,ECLI:NL:GHAMS:2018:2640

  Wanneer er nog tijd over is, zullen de volgende onderwerpen nog behandeld worden:

 • 2 rechtbankuitspraken inzake blokkeringsregeling bij certificering (RB Den Haag 29 augustus 2018,ECLI:NL:RBDHA:2018:10212 en inzake decertificering :RFB Limburg 24 juli 2019)

 • Uitleg begrip “Belanghebbende”/tweekringenleer :HR 12 oktober 2018,ECLI:NL:HR:2018:1900

 • Executie verpande aandelen: HR 22 juni 2018,ECLI:NL:HR:2018:972 (Bethanie/Rabobank)

 • Medezeggenschapsrecht :HR 18 mei 2018,JOR 2018/172 (Holland Casino/FNV)

Datum
27 september 2019
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite