1

Journaal Ondernemingsrecht

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Prof. Mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker TillyBerk, accountancy en belastingadvieskantoor) en Prof. Mr. D.F.M.M. Zaman (hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, adviseur Loyens & Loeff N.V.) zullen tijdens dit webinar met u het volgende behandelen.

Actualiteiten taak,aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders
 
In dit webinar wordt onder meer aandacht besteed aan de inhoud en de rol van het vennootschappelijk belang als richtsnoer voor het functioneren van bestuurders en toezichthouders in de vennootschap. Daarbij wordt gekeken naar de rol- en taakverdeling tussen organen, welke verdeling immers mede de aansprakelijkheid van de functionarissen in een bepaalde setting bepaald. In dit kader onder meer aandacht voor de vraag wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gevoerde strategie. Ook in dit verband zal enige aandacht worden gegeven aan de voor- en nadelen van het gebruik van de one-tier board en aan de regeling van het tegenstrijdig belang. Tenslotte is er enige aandacht voor de verbodenverklaring en ontbinding van rechtspersonen en zal worden bezien wat de effecten zijn van het feit dat het bestuur van de BV het faillissement van de vennootschap alleen mag aanvragen op basis van een door de algemene vergadering verleende opdracht zulks te doen, en aan de aansprakelijkheid van bestuurders wanneer het faillissement wordt bewerkstelligd zonder zodanige opdracht.

 

Sprekers

prof. mr. C.A. Schwarz

prof. mr. C.A. Schwarz

hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker Tilly, accountancy en belastingadvieskantoor

prof. mr. D.F.M.M. Zaman

prof. mr. D.F.M.M. Zaman

hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, adviseur Loyens & Loeff N.V.

Onderwerpen

  • Verbodenverklaring en ontbinding  rechtspersoon RB Den Haag 18 juni 2018,JOR 2019,51 (Satudarah) en Hof Arnhem-Leeuwarden 18 december 2018,JOR 2019,52 (Bandidos)
  • Handelen in strijd met art.2: 246 BW leidend tot aansprakelijkheid op grond van art.2: 248 BW? ECLI:NL:HR:2018:2370 (Geocopter).

Datum

vrijdag27september2019
1200
-
1300
Eigen werkplek
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite