1

Jurisprudentie Erfrecht III

Mr. K. van Barneveld-Peters (advocaat Van Barneveld Advocaten) zal tijdens dit webinar de meest recente jurisprudentie behandelen op het gebied van Erfrecht.

Spreker

mr. K. van Barneveld-Peters

mr. K. van Barneveld-Peters

advocaat Van Barneveld Advocaten

Onderwerpen

Literatuur:

 • R.E. Brinkman, Het fideicommis en de rechtspersoon als bezwaarde of verwachter,
  TE april 2017, nr. 2 p. 29 Zelf te raadplegen

Jurisprudentie

 • Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:150, Selbsteintritt-verbod, bekrachtiging, verjaring vordering tot vernietiging wegens wilsonbekwaamheid
 • Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:565, Aandeel in goed van de nalatenschap verbeurt wegens opzettelijke verzwijging van dat goed?
 • Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:553, Veroordeling tot medewerking aan de verdeling of vaststelling van de verdeling.
 • Raad van State 15 maart 2017,ECLI:NL:RVS:2017:648, Erfgenamen krijgen geen inzage in historische adresgegevens van overledene;
 • Gerechtshof Den Haag 13 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4316, Advocaatkosten van de executeur komen niet voor rekening van de nalatenschap;
 • Gerechtshof Den Haag 7 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:722, Wie is erfgenaam, uitleg oud testament;
 • Gerechtshof Amsterdam 28 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:634, Uitsluitingsclausule wordt niet bewezen middel achteraf opgestelde notariële akte;
 • Gerechtshof Den Haag 14 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:802, Onterving echtgenote zet streep door de wettelijke verdeling
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1109, Wie draait op voor de kosten van de uitvaart bij overlijden tijdens echtscheiding
 • Gerechtshof Den Haag 7 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:747, Berisping notaris voor fouten bij beoordeling wilsbekwaamheid leidt niet noodzakelijk tot nietig testament
 • Gerechtshof Amsterdam 4 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1108, Uitspraak tuchtkamer, verschillende klachten over de afwikkeling van een nalatenschapdoor betrokken notaris.
 • Rechtbank Noord-Nederland 12 juli 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4308, Uitleg uitsluitingsclausule in Australisch testament;
 • Rechtbank Den Haag 1 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1035, Internationale nalatenschap: rechtsmacht.
 • Rechtbank Rotterdam 8 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1087,
  Verdeling door de rechter na vaststellingsovereenkomst tussen deelgenoten.
 • Rechtbank Limburg 15 februari 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1272, Beslag op urn. Geschil over asbestemming.
 • Rechtbank Midden-Nederland 8 maart 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1324 ,Wilsonbekwaamheid niet aangetoond, echtgenote onterfd.
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8298, Kan er een vaststellingsovereenkomst worden gesloten over verzwegen vermogen uit de nalatenschap?
 • Rechtbank Limburg 21 oktober 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:9211, Vordering ex. art. 3:174 BW
 • Rechtbank Den Haag 1 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14624, Vordering tot opname legaat in testament. Conversie.
 • Rechtbank Midden-Nederland 13 januari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2016:7613 Veroordeling executeur tot uitkering voorschot aan één van de erfgenamen
 • KvN Den Bosch 16 januari 2017, nr SHE/2016/24 (THORSHE:2017:7) Zelf te raadplegen
Datum
4 mei 2017
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Extra informatie

Mr. K. van Barneveld-Peters zal tijdens dit webinar geen gebruik maken van een PowerPoint presentatie.

website by Primosite