1

Jurisprudentie Erfrecht IV

Mr. K. Van Barneveld-Peters (advocaat Van Barneveld Advocaten) en Mr. A.J.C.M. van Acht (advocaat Van Barneveld Advocaten)  zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Erfrecht.

Spreker

mr. K. van Barneveld-Peters

mr. K. van Barneveld-Peters

advocaat Van Barneveld Advocaten

Onderwerpen

 • Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:939
  Verdelen tijdens de wettelijke vereffening?
 • Hoge Raad 23 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1137
  Waarde waartegen perceel dat door verkrijgende verjaring niet meer in de nalatenschap valt in de verdeling moest worden betrokken.
 • Hoge Raad 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:411
  Processueel ondeelbare rechtsverhouding
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2883
  Stelplicht en bewijslastverdeling in het geval van schenkingen die zijn vernietigd wegens misbruik van omstandigheden (art. 7:176 BW).
 • Gerechtshof Den Haag 7 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:747
  Beroepsaansprakelijkheid notaris. Testament nietig wegens wilsontbreken?
 • Gerechtshof Den Haag 11 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1669
  Procespartij met meerdere hoedanigheden. Wettelijke vereffening.
 • Gerechtshof Amsterdam 18 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1306
  Tuchtrecht. Reikwijdte geheimhoudingsplicht notaris
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1733
  Schenkingen aan kleinkinderen binnen 5 jaar voor het overlijden tellen mee voor de legitimaire massa
 • Gerechtshof Amsterdam 18 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1311
  Einde executeurstaak notaris?
 • Gerechtshof Den Haag 4 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1924
  Is het in Nederland geldende onderscheid tussen derden- en kindtarief voor de successiebelasting in strijd met internationale verdragen?
 • Gerechtshof Amsterdam 9 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1751
  Beperkende werking redelijkheid & billijkheid , begunstiging levensverzekering geen effect.
 • Gerechtshof Den Haag 17 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1449
  Zijn reis- en verblijfkosten en kosten van regilieuze plechtigheden te zien als kosten van lijkbezorging en zijn deze kosten aftrekbaar in het kader van de erfbelasting?
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4650
  Rechtsgeldige overdracht optiebeding in huurovereenkomst.
 • Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1967
  Zwart geld in nalatenschap, reikwijdte geheimhoudingsplicht notaris
 • Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2020
  Zorgvuldigheidsplicht bewindvoerder
 • Gerechtshof Amsterdam 13 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2259
  Het handelen van een notaris-vereffenaar is ook tuchtrechtelijk toetsbaar
 • Gerechtshof Den Haag 20 juni 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2032
  Processueel ondeelbare rechtsverhouding
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2793
  Redelijkheid en billijkheid beïnvloed verdeling van bedrijfspand dat is verhuurd aan de BV van erfgenamen.
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2854
  Strafrechtelijke veroordeling voor verduistering nalatenschapsgelden.
 • Gerechtshof Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2057
  Executeur pleegt onrechtmatige daad door het niet voldoen van een legitimaire vordereing.
Datum
7 september 2017
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite