1

Jurisprudentie Personen- en Familierecht I

Mr. G.H.J. Spee (advocaat Van Arkel & Van den Boom Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Personen en Familierecht.

Spreker

mr. G.H.J. Spee

mr. G.H.J. Spee

advocaat Van Arkel & Van den Boom Advocaten

Onderwerpen

 • Hoge Raad 9 december 2016, ECLI HR 2016: 2830
  Is het verzoek van de man tot overlegging van de bankafschriften van de (nog onverdeelde en eerder onbekende) bankrekening van de vrouw te beschouwen als een fishing expedition?
 • Hof Den Haag 14 december 2016, ECLI 2016:4120
  Invaliditeitsuitkering niet verknocht.
 • Rechtbank Den Haag 19 december 2016, ECLI 2016:16452
  Waarde BV aandelen behoort tot het te verrekenen vermogen
 • Hof ’s-Hertogenbosch 26 januari 2017, ECLI 2017: 259
  Uitleg huwelijkse voorwaarden: geen gemeenschap behoudens inboedel. Melk- en bietenquotum rekenen tot het stamvermogen.
 • Hoge Raad 03 februari 2017, HR 2017: 156
  Draagplicht voor lasten van woning in aanbouw (3:172). Plicht tot afleggen van rekening en rekening en verantwoording en de mogelijkheid tot schadeplichtigheid ingeval van eenvoudige gemeenschap.
 • Hoge Raad 03 februari 2017, HR 2017: 161
  Afwikkeling van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding t.a.v. de echtelijke woning.
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 8/10/2016 ECLI 2016:8910
  Geen wijzing kinderalimentatie. Wel proceskostenveroordeling.
 • Rechtbank Oost-Brabant 14/12/2016 ECLI 2016:7253
  Verzoek ex artikel 223 Rv: voorlopige nihilstelling partneralimentatie voor de duur van het geding
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 19 januari 2017, ECLI:2017:449
  Vrouw heeft behoefte aan alimentatie, maar wegens bijzondere omstandigheden wordt verzoek toch afgewezen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 19 januari 2017, ECLI 2017:447
  Kinderalimentatie: moeder heeft voor herstel vatbaar inkomensverlies waardoor met fictief inkomen rekening wordt gehouden.
 • Hof ’s-Hertogenbosch 19 januari 2017, ECLI 2017:150
  Invloed van KGB op de behoefte van kinderen en de hoogte van de kinderalimentatie
 • Hof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2017, ECLI 2017:324
  Kort geding. Afwijzing vordering man tot betaling van de helft van het KGB van de vrouw.
 • Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI HR 2017:157
  Verdeling draagkracht onderhoudsplichtige over kinderen uit 2 relaties in verschillende landen woonachtig.
 • Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI HR 2017:163
  Verdeling draagkracht onderhoudsplichtige over 2 kinderen uit 2 relaties (2)
 • Hoge Raad 25 november 2016, ECLI 2016:2709
  Toestemming verhuizing buitenland zonder ouderschapsregeling in dictum mogelijk.
 • Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI 2017:158
  Procesvertegenwoordiging van minderjarigen. Geen cassatieprocedure zonder cassatieadvocaat.
 • Hof Den Haag 25 oktober 2016, ECLI 2016:3439
  Mailwisseling i.c. geen schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 4 lid 1 WVPS
 • Rechtbank Noord-Holland 12 oktober 2016, ECLI 2016:8300
  Per ongeluk geen partnerschapsvoorwaarden opgemaakt: geen nietigheid wegens dwaling.
Datum
9 maart 2017
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite