1

Jurisprudentie Personen en Familierecht IV

Mr. G.H.J. Spee (advocaat Van Arkel & Van den Boom Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Personen en Familierecht.

Spreker

mr. G.H.J. Spee

mr. G.H.J. Spee

advocaat Van Arkel & Van den Boom Advocaten

Onderwerpen

(Huwelijks)vermogensrecht

 • Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1358
  Uitleg huwelijkse voorwaarden. Draagplicht voor kosten gemeenschappelijke huishouding.
 • Hof ’s-Hertogenbosch 4 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3055
  Verjaring vordering rekening o.g.v. huwelijkse voorwaarden?
 • Rechtbank Amsterdam 5 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4659, ECLI:RBNHO:2016:5532
  Hypotheeklasten voldaan in periode vanaf het echtscheidingsverzoek tot aan verkoop woning, betreffen een tussen de deelgenoten te verrekenen vordering.
 • Hof ’s-Gravenhage 27 juni 2017, ECLI:GHDHA:2017:2058
  Uitleg samenlevingsovereenkomst in relatie tot het gedrag van partijen.

Omgang en gezag

 • Hoge Raad 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1035
  Onbegrijpelijk oordeel van het Hof omtrent hoofdverblijf van een zoon van twee moeders.
 • Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:943
  GI mag niet voor het eerst in hoger beroep een zelfstandig verzoek doen ex art. 1:377a BW.
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5114
  Rechtbank heeft ten onrechte ambtshalve een dwangsom aan de omgangsregeling verbonden.

Alimentatie

 • Hoge Raad 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:406
  Kinderalimentatie. Wanneer is sprake van rechtsverwerking?
 • Hoge Raad 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1273
  Vervolg op prejudiciële beslissing in HR 9 december 2015, NJ 2015/465 over invloed kindgebonden budget op kinderalimentatie.
 • Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1350
  Terechte klacht over beoordeling Hof van verzoek tot alimentatievermindering.
 • Hof ’s-Gravenhage 7 juni 2017, ECLI:NL:GHDHA: 2017:1612
  Vader ontvangt uitkering krachtens Participatiewet. Het ontbreekt vader daarom aan draagkracht om ruimere bijdrage van € 25,-- per maand te betalen.
 • Hof ’s-Hertogenbosch 8 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2547
  Alimentatie na 21e levensjaar op grond van convenant.
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 15 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5116
  Kinder- en partneralimentatie wijziging van omstandigheden omdat man VOF is aangegaan met zijn dochter.
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARLR:2017:643
  Achterstallige partneralimentatie voor gewezen echtgenote geen verknochte schuld

Overig

 • Hoge Raad 3 maart 2017, ECLI:NL:HR: 2017:359
  Procesrecht. Is het incidenteel appel niet ontvankelijk vanwege de niet-ontvankelijkheid van het principaal appel?
 • Hoge Raad 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1066
  Mag verweerder in cassatie nog in het geding verschijnen, nadat de A-G een conclusie heeft genomen.
  Afwijkend van de regel van art. 1:100 BW ontoereikend gemotiveerd.
 • Hof Amsterdam 31 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:551
  Procesrecht. Heeft de man met ondertekening van de akte van berusting ook berust in de nevenvoorzieningen?
 • Hof Den Haag 22 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:444
  Procesrecht. Kan een appelschrift per e-mail worden ingediend?
 • Hof ’s Hertogenbosch 7 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:941
  Procesrecht. Voldoet een separaat alimentatieverzoek ex 1:157 BW aan de vereisten van art. 826 lid 1 aanhef en sub c Rv?

 

Datum
7 september 2017
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite