2

Jurisprudentie overzicht Insolventierecht I

Mr. S. Winkels-Koerselman (advocaat Turnaround Advocaten) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Insolventierecht.

Spreker

mr. S. Winkels-Koerselman

mr. S. Winkels-Koerselman

advocaat Turnaround Advocaten

Onderwerpen

Overzicht jurisprudentie:

Aanvraag/uitspraak faillissement:
1. Gerechtshof Den Haag 28 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3712 (X/Philips) inzake een ontnemingsvordering als steunvordering
2. Hoge Raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:471 (De Jong/X) inzake taak curator ingeval van rechtsmiddel tegen faillietverklaring
3. Hoge Raad 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3269 inzake maatstaf slagen verzet tegen faillietverklaring
4. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 17 oktober 2017, registratienrs. Ghis 82103/17 – EJ 2527 en 2780/16 – H 163/17 (JOR 2018/53) inzake verzet tegen faillietverklaring en toestand van te hebben opgehouden te betalen
5. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9766 inzake afwijzing verzoek tot faillietverklaring in verband met ontbreken redelijk belang

Varia:
6. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1922 inzake bindende kracht renvooiprocedure
7. Hoge Raad 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 inzake opzegging duurovereenkomst
8. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11486 inzake schending informatieplicht artikel 105 Fw
9. Gerechtshof Amsterdam 9 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:54 inzake exhibitieplicht
10. Hoge Raad 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2564 inzake afkoop pensioenverzekering DGA door curator
11. Hoge Raad 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2907 inzake prejudiciële beslissing over de vraag of een aanspraak op uitkering in geld voor niet-genoten vakantiedagen boedelschuld is

Artikel 67 en 69 Fw:
12. Hoge Raad 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3253 beroep 67 Fw tegen weigering rechter-commissaris tot goedkeuring schikking door curator met derde
13. Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3143 inzake proceskostenveroordeling en uitvoerbaarverklaring bij voorraad volgend op 69 Fw procedure
14. Hoge Raad 3 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2808 inzake plaatsing vordering op lijst van erkende schuldeisers

Doorstart
15. Gerechtshof Den Haag 28 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3384 inzake doorstart zonder goodwillvergoeding
16. Gerechtshof Den Haag 28 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3386 inzake persoonlijke aansprakelijkheid curator in verband met informatieverplichting en zorgplicht bij doorstart
17. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11214 inzake afspraken over verdeling opbrengst bodemzaken i.v.m. artikel 57 lid 3 Fw

Datum
26 juni 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite