1

Jurisprudentie uitzending nr. 10 Hoge Raad

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. A.V.T. de Bie, Raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Bespreekt: HR 24-11-2017, ECLI:NL:HR:2017:3016
Sinds het Wilnis-arrest is veel duidelijk geworden over de vraag wanneer een opstal gebrekkig is in de zin van 6:174 BW. Wat minder bekend is, is dat deze risico-aansprakelijkheid (en die van 6:173 en 6:179 BW) volgens artikel 6:181 lid 1 BW in geval van bedrijfsuitoefening niet rust op de bezitter van de opstal, maar op de degene die het bedrijf uitoefent. Dat is, in geval van een opstal, echter weer niet het geval “als het ontstaan van de schade niet met de uitoefening van het bedrijf in verband staat”. Over dat laatste gaat dit arrest, maar tijdens de talkshow zal de risico-aansprakelijkheid voor opstallen in bredere zin onder de loupe worden genomen.

Merel Rooijakkers, Advocaat bij Kneppelhout & Korthals N.V. en Caspar Janssens, Advocaat bij de Hoge Raad
Bespreken:
HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2902
over de vraag of de verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW van toepassing is op een vordering tot schadevergoeding wegens bedrog
HR 10 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2842
over uitleg in het kader van een geschonden balansgarantie bij een bedrijfsovername;
HR 10 november 2017, ECLI:NL:2017:2850
over beroepsaansprakelijkheid van de notaris, wellicht te combineren met
HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2774
over de zorgplicht van de financieel adviseur
HR 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1107
over de bancaire zorgplicht bij overkreditering; en daarover het artikel: Niessen en Van de Wetering,
‘De bijzondere bancaire zorgplicht bij overkreditering’, NTvH 2017-5.

Sprekers

mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

mr. C.S.G. Janssens

mr. C.S.G. Janssens

cassatieadvocaat Kneppelhout & Korthals N.V.

mr. M.A. Rooijakkers

mr. M.A. Rooijakkers

advocaat Kneppelhout & Korthals N.V.

Datum
4 december 2017
PE punten
1
Kosten
EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite