1

Jurisprudentie uitzending nr. 8 Hoge Raad

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. Meryem Aksu, Rechter Rechtbank Overijssel
Bespreekt: NTBR, afl. 8 (oktober): Bewijslaswerlichting voor de benadeelde bij productaansprakelijkheid voor onzekere risico’s. Annotatie bij HvJ EU 21 juni 2017, C-621/15, ECU:EU:C:2017:484
(W. c.s./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seiiie, Carpimko) / p.253
Op 21 juni 2017 heeft het Hof van Justitie EU prejudiciële vragen beantwoord op verzoek van de Cour de Cassation in Frankrijk. Het HvJ EU staat een rechterlijk bewijsvermoeden toe dat de gelaedeerde tegemoet komt in het bewijs van zowel gebrek als causaal verband onder de Richtlijn Productaansprakelijkheid, wanneer het verband tussen een vaccin tegen hepatitis B en het krijgen van multiple scierose (MS) medisch wetenschappelijk onzeker is. Deze annotatie bespreekt onder meer de wijze waarop het Hof de grenzen aan nationale procedurele autonomie schetst en gaat in op de gevolgen van dit oordeel voor de Nederlandse praktijk. G.M. Veldt & AE.C. Wissink


Mr. Jan Spanjaard, Advocaat bij La Gro Advocaten
Bespreekt: HR 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2615 (Gemeente Bronckhorst)
Het ging in dit arrest om de vraag of een bouwproject mocht worden afgeblazen wegens bevolkingskrimp. De gemeente deed een beroep op onvoorziene omstandigheden. In het contract was namelijk
art. 6:258 BW letterlijk overgeschreven. De Hoge Raad houdt vast aan zijn strenge rechtspraak over onvoorziene omstandigheden en herhaalt en passant zijn eerdere arrest Afvalzorg/Slotereind, dat als een contractuele bepaling hetzelfde inhoudt als de wettelijke bepaling, de rechtspraak en doctrine over de wettelijke bepaling één-op-één wordt toegepast. Kortom: welk nut heeft het om de wet over te schrijven in je contract (behalve bladvulling)?


Mr. Miranda van Eeden-van Harskamp, Partner bij La Gro Advocaten
Bespreekt: Hoge Raad van 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (Hansteen/Verwiel q.q.)
Door failliet gesloten huurovereenkomst; opzegging door curator (art. 39 Fw). Aansprakelijkheid boedel voor leegstandsschade verhuurder. Bankgarantie, regres bank op de boedel. Vordering curator tegen verhuurder uit ongerechtvaardigde verrijking? Toepassing en uitwerking van HR 24 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, NJ 2011/114 (Aukema/Uni-Invest) en HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244, NJ 2014/68 (Romania Beheer).

Sprekers

mr. dr. M. Aksu

mr. dr. M. Aksu

rechter Rechtbank Overijssel

mr. drs. J.H.M. Spanjaard

mr. drs. J.H.M. Spanjaard

advocaat La Gro Geelkerken advocaten

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp

advocaat La Gro Advocaten

Datum
22 november 2017
PE punten
1
Kosten
EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite