1

Jurisprudentie uitzending nr. 9 Hoge Raad

Tijdens deze talkshow zullen twee sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen

Mr. A.V.T. de Bie, Raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Bespreekt: HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2789 (égalitébeginsel en eigen schuld ex 6:101 lid 2 BW)
Een verhuurder van een bedrijfsruimte lijdt schade, omdat de politie in opdracht van de officier van justitie met geweld de ruimte is binnengetreden. Daar is heroïne aangetroffen, waarvoor de huurder strafrechtelijk wordt veroordeeld. De verhuurder vordert schadevergoeding van de Staat. De Staat beroept zich op art. 6:101 lid 2 BW: aan degene die zijn zaak aan een derde toevertrouwt, worden fouten van die derde als eigen schuld toegerekend. Kantonrechter en hof verwerpen dit verweer, in weerwil van eerdere jurisprudentie van de HR (HR 2 oktober 2009 NJ 2010/95; Wherestad). Blijft de HR bij zijn eerdere jurisprudentie of gaat hij om?

Saskia Odijk, Advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.
Bespreekt: ECLI:NL:HR:2017:2447
22 september jl. door de HR gewezen arrest over verzwijging bij het sluiten van een levensverzekering. De conclusie van de A-G in die zaak is gepubliceerd onder ECLI:NL:PHR:2017:514.

Sprekers

mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

mr. T.A.M. van den Ende

mr. T.A.M. van den Ende

advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.

Datum
27 november 2017
PE punten
1
Kosten
EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite