6

Kort geding & de mondelinge behandeling

Op één dag krijgt u twee aan elkaar verwante onderwerpen gedoceerd. Van mr P. de Bruin het Kort geding en van mr. T.R Hidma de mondelinge behandeling. 

In het cursusonderdeel kort geding wordt aandacht besteed aan de formele vereisten die bij een kort geding komen kijken en krijgt u veel praktische tips van een zeer ervaren voorzieningenrechter.

Wat is belangrijk bij het aanvragen en beginnen van een kort geding?
Hoe belangrijk is het spoedeisend belang in de praktijk en wat levert wel en niet een spoedeisend belang op?
Waar moet u opletten bij het formuleren van een petitum?

"De comparitie heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal 'rechtsmoment'. De wetgever bestempelt de mondelinge behandeling inmiddels als het hart van de civiele procedure, onder leiding van een regie-voerende rechter (idealiter aan de hand van een zittingsagenda). Primair in het leven geroepen voor het inwinnen van inlichtingen en het beproeven van een schikking, is de comparitie thans ingebed in een sterk verander(eren)d krachtenveld: een tweede schriftelijke ronde zal immers doorgaans niet meer aan de orde zijn, terwijl e.e.a. zich afspeelt tegen de achtergrond van de informatie- en waarheidsplicht van artikel 21 Rv., terwijl artikel 30k lid 2 NRv de mogelijkheid oppert van het meteen horen van getuigen en partijdeskundigen, waarbij bovendien de kans bestaat dat de rechter ex artikel 30p NRv meteen mondeling eindvonnis wijst".

Al met al moge duidelijk zijn dat de mondelinge behandeling specifieke vaardigheden vergt en haar schaduw vooruit werpt. Tijdens deze cursus wordt stil gestaan bij de inkleding van de procesvoering-nieuwe-stijl, waarbij centraal staat de vraag met welke taakopvatting de rechter anno 2019 de zitting ingaat en welke sturing u daar als raadsman aan kunt geven.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs-) juristen

Sprekers

mr. P. de Bruin

mr. P. de Bruin

senior rechter Rechtbank Rotterdam

mr. T.R. Hidma

mr. T.R. Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Onderwerpen

  • Kort geding aanvragen, formaliteiten
  • Spoedeisend belang
  • Een effectief en toewijsbaar petitum: wat kan wel en niet
  • De inkleding van de procesvoering-nieuwe-stijl
  • Taakopvatting van de rechter anno 2019
  • Welke richting/sturing geeft u als raadsman
PE punten
6
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

website by Primosite