4

Kroniek Erfrecht

Het erfrecht is meer in beweging dan ooit. En de vraagstukken worden steeds uitdagender. Dat vraagt om erfrechtspecialisten die flexibel mee kunnen denken en procederen. We kijken even terug met welke vraagstukken we in 2019, in de praktijk weer zijn verrijkt en hoe we daar de tweede helft van het jaar ons voordeel mee kunnen doen.

Doelgroep

Advocaten

Spreker

mr. A.G.M.H. Bennenbroek

mr. A.G.M.H. Bennenbroek

rechter Rechtbank Oost-Brabant

Onderwerpen

Aan de orde komen in elk geval:

  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7342 (zoon heeft nalatenschap van moeder door gedragingen zuiver aanvaard; daardoor verplicht OBV-schuld aan zuster te voldoen. Niet onaanvaardbaar. Verjaringstermijn twintig jaar.)
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 1 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4125 (in samenhang met het commentaar van Prof. mr. F.W.J.M. Schols in Annotaties ERF 2018-0092 van 19 september 2018; de hamvraag of de dwingende vruchtgebruikbepalingen dwingend zijn voor de voorwaardelijke making blijft onbeantwoord; een duidelijke uitnodiging tot verkenning?!)
  • Hoge Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:535 (procesrecht en vorderingen ten behoeve van de nalatenschap. De deelgenoot kan alleen rechtsvorderingen indienen jegens derden. Niet tegen een mede-deelgenoot, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Maar wanneer is daar sprake van?)
PE punten
4
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite