04

Kroniek Formeel Strafrecht

In deze kroniek is aandacht voor Formeel Strafrecht. Tijdens 4 uur college wordt u bijgepraat door mr. G.H. Meijer, senior rechter Rechtbank Overijssel.

HET NIEUWE WETBOEK STRAFVORDERING KOMT ERAAN.

Het strafproces op de schop!

Over enkele jaren zal er een nieuw wetboek van strafvordering worden ingevoerd dat een forse wijziging zal brengen in de wijze waarop wij het strafproces in Nederland voeren. Zo zal er niet meer worden gedagvaard, maar wordt het proces ingeleid en de verdachte opgeroepen.

Het nieuwe wetboek maakt ook onderscheid tussen vonniszaken en niet-vonniszaken, waarbij als uitgangspunt geldt dat vonniszaken in het openbaar plaatsvinden en de laatste groep niet. Pro forma behandelingen, louter om termijnen zeker te stellen in zaken van gedetineerden, zullen niet meer op de openbare zitting plaatsvinden maar in raadkamer in verband met het verdwijnen van de zogeheten 90-dagentermijn.

Ook de criteria voor de diverse vormen van voorlopige hechtenis zullen drastisch worden gewijzigd. Alle reden dus om alvast met een schuin oog naar het nieuwe wetboek te kijken.

Daarnaast zullen een groot aantal actuele onderwerpen en ontwikkelingen op het gebied van het formele strafrecht aan de orde komen. Zie daarvoor de onderwerpen.

Doelgroep

Advocaten

Spreker

mr. G.H. Meijer

mr. G.H. Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Onderwerpen

Actuele onderwerpen, onderverdeeld in de navolgende programmapunten:

  • Actuele wetgeving;
  • Actuele jurisprudentie in het afgelopen half jaar;
  • Overzichtsarresten;
  • Trends in de afgelopen maanden in het formele strafrecht;
  • Internationale invloeden.

Vaste programmapunten zijn o.a. het bewijsminimum, de vormverzuimen ex art 359a Sv en het voeren van verweren en standpunten.

PE punten
04
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite