04

Kroniek Materieel Strafrecht

In deze kroniek is aandacht voor Materieel Strafrecht. Tijdens 4 uur college wordt u bijgepraat door mr. R.M.  van Vuure, rechter Rechtbank Overijssel, over de belangrijkste ontwikkelingen van 2018 op de onderwerpen noodweer, medeplegen/medeplichtigheid, poging en voorbereidingshandelingen, voorbedachte raad en art. 6 WVW.

De invalshoek van dit college zal vooral een praktische zijn, zodat u de door u opgedane kennis en inzichten ook direct in het dagelijks werk kunt gebruiken.

Doelgroep

Advocaten

Spreker

mr. R.M. van Vuure

mr. R.M. van Vuure

rechter Rechtbank Overijssel

Onderwerpen

  • Actuele jurisprudentie
  • Nieuwe wetgeving

Onder andere de volgende arresten:

  • Hoge Raad 22-05-2018, ECLI:NL:HR:2018:741 (als de rechter kiest voor medeplegen in een geval dat doorgaans met medeplichtigheid in verband wordt gebracht, moet dat heel goed gemotiveerd worden)
  • Hoge Raad 3-4-2018, ECLI:NL:HR:2018:496 (een beroep op noodweer kan slagen als van verdachte niet kon worden gevergd dat hij zich aan de aanval zou onttrekken)
  • Hof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:2467 (geen roekeloosheid in de zin van de Wegenverkeerswet, ook al waren de gedragingen van de verdachte zeker roekeloos naar algemeen spraakgebruik)
PE punten
04
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Actualiteiten

website by Primosite