Academie voor de Rechtspraktijk
Kroniek Ondernemingsrecht

Korte omschrijving

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op een aantal actuele ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving die aanleiding geven voor discussie.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen

Tijdens de bijeenkomst is er aandacht voor de duiding van het Vennootschappelijk Belang als richtsnoer voor bestuurders en commissarissen van NV en BV. Daarbij wordt vooral ook de aansprakelijkheidscomponent belicht. Hier wordt geraakt aan de problematiek zoals die speelde in de affaire Cancun ECLI:NL:HR:2014:804, dus het vennootschappelijk belang in joint-venture situaties. In het verlengde van deze thematiek zal aandacht worden besteed aan het leerstuk van het tegenstrijdig belang en de vraag of de opzet van de wetgever om de effecten van tegenstrijdig belang transacties uitsluitend in de interne vennootschappelijke sfeer effect te doen hebben wel is geslaagd. Bij de BV kan dan bijvoorbeeld worden gedacht aan de vraag hoe de regeling van het tegenstrijdig belang zich verhoudt tot het besluit van een bestuurder tot goedkeuring van een uitkeringsbesluit van aandeelhouders, wanneer deze bestuurder zelf ook aandeelhouder is. In het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wordt aan deze materie enige aandacht gegeven. In aansluiting op de behandeling van deze onderwerpen zullen dezelfde problemen worden bezien in de sfeer van de vereniging en stichting. Ook in dat verband speelt het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen een belangrijke rol.

Spreker

prof.mr. C.A. Schwarz
prof.mr. C.A. Schwarz

Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker Tilly, accountancy en belastingadvieskantoor

Onderwerpen

Praktische informatie

Aantal dagen:1
NOvA punten:4
Kosten (hele scholing):EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:20