Academie voor de Rechtspraktijk
Leergang Bouwrecht 2019

Naast het webinar abonnement 2019 hebben we ook een aantal sub abonnementen samengesteld. Met het sub abonnement Leergang Bouwrecht haalt u op een zeer efficiënte wijze uw benodigde PO-punten zonder reistijd en reiskosten, geen gemiste kansen bij de Academie.

Dit sub abonnement omvat in totaal 27 webinars, u kunt de webinars zowel live als on demand terugkijken op elk moment van de dag en op de locatie die u zelf bepaalt tot en met 31 december 2019 tegen de daarvoor geldende PO punten.

Met dit sub abonnement blijft u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bouwrecht.

Wat houdt het abonnement in?

Per 1 uur ontvangt u 1 PO-punt.

De colleges worden door ervaren sprekers verzorgd.

Webinars kunnen gevolgd worden op een computer, iPad en andere tablets.

Elektronische beschikbaarheid van uw certificaat, deze wordt automatisch aangemaakt daags na dato, is uit te printen en staat in uw AVDR account.

Naast de live mogelijkheid kunt u een webinar ook “on demand” op elk moment van de dag volgen met behoud van de PO-punten t/m 31 december 2019.

Kijk het webinar wel van A - Z, zonder te onderbreken. Hierna kunt u de uitzending zo vaak u maar wenst bekijken.

Alle AvdR webinars worden opgenomen in onze professionele studio.

Elk live webinar alsook het “on demand” college is voorzien van cursusmateriaal dat door de sprekers aangeleverd is. Ook al volgt u een college niet, de documentatie blijft voor u digitaal beschikbaar.

27 NOvA punten

Kosten

EURO 750,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Onderdelen

Waarschuwingsplicht – de regelingen (wet algemene voorwaarden) (webinar)

Locatie:

Mr. A.M. Klunne (advocaat Staal Advocaten B.V.) zal tijdens dit webinar met u waarschuwingsplicht - de regelingen (wet algemene voorwaarden) behandelen.

Spreker(s)

mr. A.M. Klunne

Waarschuwingsplicht – varia (o.a. gevolgen wel/niet waarschuwen en deskundige partijen) (webinar)

Locatie:

Mr. A.M. Klunne (advocaat Staal Advocaten B.V.) tijdens dit webinar zal er met u waarschuwingsplicht - varia (o.a gevolgen wel/niet waarschuwen en deskundige partijen) behandelen.

Spreker(s)

mr. A.M. Klunne

Oplevering – opschortingsrecht waaronder het retentierecht (webinar)

Locatie:

Mr. CH.P.A.TH. van Goethem (advocaat Lawyers Alliance / Van Goethem Bouw / Vastgoed Advocatuur) zal tijdens dit webinar met u de oplevering - opschortingsrecht waaronder het retentierecht behandelen.

Spreker(s)

mr. Ch.P.A.Th. van Goethem

Oplevering – wanneer is het aantal opleveringsgebreken voldoende om de goedkeuring aan oplevering te onthouden (webinar)

Locatie:

Mr. CH.P.A.TH. van Goethem (advocaat Lawyers Alliance / Van Goethem Bouw / Vastgoed Advocatuur) zal tijdens dit webinar met u de oplevering - wanneer is het aantal opleveringsgebreken voldoende om de goedkeuring aan oplevering te onthouden.

Spreker(s)

mr. Ch.P.A.Th. van Goethem

Aansprakelijkheid in de bouw – (mede-) verantwoordelijkheid opdrachtgever al dan niet via zijn inschakeling van derden (webinar)

Locatie:

Mr. CH.P.A.TH. van Goethem (advocaat Lawyers Alliance / Van Goethem Bouw / Vastgoed Advocatuur) zal tijdens dit webinar met u de aansprakelijkheid in de bouw - (mede) - verantwoordelijkheid opdrachtgever al dan niet via zijn inschakeling van derden behandelen.

Spreker(s)

mr. Ch.P.A.Th. van Goethem

Aansprakelijkheid in de bouw – vertegenwoordigingsbevoegdheid opdrachtgever en mandatering (webinar)

Locatie:

Mr. CH.P.A.TH. van Goethem (advocaat Lawyers Alliance / Van Goethem Bouw / Vastgoed Advocatuur) zal tijdens dit webinar met u de aansprakelijkheid in de bouw - vertegenwoordigingsbevoegdheid opdrachtgever en mandatering behandelen.

Spreker(s)

mr. Ch.P.A.Th. van Goethem

Arbitrage – actualiteiten rechtspraak (webinar)

Locatie:

Mr. R. Schellaars (advocaat Simmons & Simmons LLP) zal tijdens dit webinar met u arbitrage - actualiteiten rechtspraak behandelen.

Spreker(s)

mr. R. Schellaars

Arbitrage – spoed en spoedbodemprocedures (webinar)

Locatie:

Mr. R. schellaars (advocaat Simmons & Simmons LLP) zal tijdend dit webinar met u arbitrage - spoed en spoedbodemprocedures behandelen.

Spreker(s)

mr. R. Schellaars

Journaal Bouwrecht (webinar)

Locatie:

Mr. A.M. Klunne advocaat Staal Advocaten B.V. zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Bouwrecht.

Spreker(s)

mr. A.M. Klunne

Journaal Bouwrecht (webinar)

Locatie:

Mr. A.M. Klunne advocaat Staal Advocaten B.V. zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Bouwrecht.

Spreker(s)

mr. A.M. Klunne

Journaal Bouwrecht (webinar)

Locatie:

Mr. P.F.M. Verstegen (advocaat Heijltjes Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

Spreker(s)

mr. P.F.M. Verstegen

Journaal Bouwrecht (webinar)

Locatie:

Mr. P.F.M. Verstegen (advocaat Heijltjes Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

Spreker(s)

mr. P.F.M. Verstegen

UAV Hoofdstuk I Algemeen (webinar)

Locatie:

Mr. T.M. Huisman (advocaat Loyens & Loeff N.V.) zal tijdens dit webinar Hoofdstuk I algemeen behandelen op het gebied van UAV.

Spreker(s)

mr. T.M. Huisman

UAV Hoofdstuk II Vertegenwoordiging van partijen (webinar)

Locatie:

Mr. S.J.H. Rutten (advocaat Habraken Rutten Advocaten B.V.) zal tijdens dit webinar  hoofdstuk II vertegenwoordiging van partijen met u behandelen.

Spreker(s)

mr. S.J.H. Rutten

UAV Hoofdstuk IV Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering § 7 t/m §9 (webinar)

Locatie:

Mr. S.J.H. Rutten (advocaat Habraken Rutten Advocaten B.V.) zal tijdens dit webinar o.a. onderstaande onderwerpen met u behandelen.

Spreker(s)

mr. S.J.H. Rutten

UAV Hoofdstuk IV Aanvang , uitvoeringsduur, oplevering § 10 t/m §12 (webinar)

Locatie:

Mr. T.M. Huisman (advocaat Loyens & Loeff N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

Spreker(s)

mr. T.M. Huisman

UAV Hoofdstuk V en VI Wijziging tijdstippen van uitvoering, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat, werkterrein, reclame (webinar)

Locatie:

Mr. W.R. de Vries (advocaat Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Hoofdstuk V en VI UAV.

Spreker(s)

mr. W.R. de Vries

UAV Hoofdstuk VII en VIII Bouwstoffen, hulpmiddelen (webinar)

Locatie:

Mr. T.M. Huisman (advocaat Loyens & Loeff N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

Spreker(s)

mr. T.M. Huisman

UAV Hoofdstuk IX Uitvoering (webinar)

Locatie:

Mr. S.J.H. Rutten (advocaat Habraken Rutten Advocaten B.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u bespreken.

Spreker(s)

mr. S.J.H. Rutten

UAV Hoofdstuk XI Betaling, omzetbelasting, kortingen, verpanding (webinar)

Locatie:

Mr. T.M. Huisman (advocaat Loyens & Loeff N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen samen met mr. J. Germann (fiscalist Loyens & Loeff N.V.)

Spreker(s)

mr. T.M. Huisman

UAV Hoofdstuk XIA, XII zekerheidstelling, verzekering en schade aan het werk (webinar)

Locatie:

Mr. R. Markus (advocaat Loyens & Loeff N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u bespreken.

Spreker(s)

Mr. R. Markus

Mr. M. van Asch

UAV Hoofdstuk XIII, XIV In gebreke blijven, overmogen of overlijden van een der partijen en kostenverhogende omstandigheden (webinar)

Locatie:

mr. I.W.M. Olthof (advocaat, Loyens & Loeff) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

Spreker(s)

mr. I.W.M. Olthof

Journaal Aanbestedingsrecht (webinar)

Locatie:

Mr. J.W.A. Meesters (advocaat DLA Piper Nederland N.V.) zal tijdens dit webinar met u de meest actuele jurisprudentie bespreken op het gebied van aanbestedingsrecht.

Spreker(s)

mr. J.W.A. Meesters

Journaal Aanbestedingsrecht (webinar)

Locatie:

Mr. J.W.A. Meesters (advocaat DLA Piper Nederland N.V.) zal tijdens dit webinar met u de meest actuele jurisprudentie bespreken op het gebied van aanbestedingsrecht.

Spreker(s)

mr. J.W.A. Meesters

Journaal Aanbestedingsrecht (webinar)

Locatie:

Mr. J.W.A. Meesters (advocaat DLA Piper Nederland N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

Spreker(s)

mr. J.W.A. Meesters

Journaal Aanbestedingsrecht (webinar)

Locatie:

Mr. J.W.A. Meesters (advocaat DLA Piper Nederland N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

Spreker(s)

mr. J.W.A. Meesters

Aanbestedingsrecht de 4 onderwerpen waarover het meest wordt geprocedeerd (webinar)

Locatie:

Mr. A. Stellingwerff Beintema (advocaat Maasdam Broers Fischer Advocaten) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

Spreker(s)

mr. A. Stellingwerff Beintema