2

Lezing Erfrecht "De comparitiezitting"

Deze lezing wordt samen met de Stichting Magna Charta advocaten erfrecht georganiseerd (www.mcadvocaten.nl). Het belang van de comparitie van partijen in de erfrechtelijke procedure kan anno 2019 moeilijk worden onderschat. Hoe ‘beleeft’ de rechter eigenlijk die zitting, waar wordt hij/zij blij van (of juist niet)? En hoe ervaart u als advocaat de comparitie? Hoe zit dat met uw cliënten? Marten van Vugt gaat met u op zoek naar de sleutel tot optimalisatie van de comparitiezitting. Tips & tricks. Sleutelwoord(en): gezamenlijk belang! De lezing valt ook onder het kasteel Waardenburg abonnement, echter voor de Borrel en BBQ wordt Euro 45,-- berekent.

Doelgroep

Advocaten

Spreker

Mr. M.H.F. van Vugt

Mr. M.H.F. van Vugt

raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Onderwerpen

Programma

15:00 uur - 15:30 uur        Ontvangst
15.30 uur - 17:30 uur        Lezing
17:30 uur - 18:30 uur        Borrel
18:30 uur - 20:30 uur        BBQ

De kosten zijn inc. de borrel en BBQ

PE punten
2
Kosten
EURO 95,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
50

Extra informatie

Mr. M.H.F. (Marten) van Vugt is sinds 1 januari 2018 raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem. Daarvoor was hij bijna 14 jaar verbonden aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, eerst als bestuursrechter, later als kantonrechter en senior-rechter/rechter-commissaris insolventie. Bij de rechtbank heeft Marten een ruime (zittings)ervaring opgedaan in toezicht op de vereffening van nalatenschappen, in curatele-, bewind en mentorschapszaken en in faillissementen en schuldsaneringen. Hij was mede-auteur van de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter (versie 2008). Van 2009 tot medio 2013 was hij voorzitter van de Expertgroep Erfrecht van het LOVCK en van medio 2013 tot 2018 voorzitter van Recofa. Voordat hij rechter werd was Marten als kandidaat-notaris verbonden aan achtereenvolgens Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Loyens & Volkmaars en Nysingh.

website by Primosite