3

Lezing Erfrecht "Fiscale aspecten van het Erfrecht"

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Deze cursus is ontwikkeld samen met de Stichting Magna Charta Advocaten Erfrecht.

Omdat iedereen eens overlijdt en het overlijden juridische en fiscale consequenties heeft is het goed om kennis te hebben van een aantal basistestamenten. Prof.mr. Inge van Vijfeijken zal in korte tijd een uiteenzetting geven.

Doelgroep

Advocaten

Spreker

prof.mr. I.J.F.A.van Vijfeijken

prof.mr. I.J.F.A.van Vijfeijken

hooglerar Universiteit van Tilburg

Onderwerpen

  • Fiscale gevolgen van de (quasi)wettelijke verdeling. In de praktijk wordt de wettelijke verdeling nogal eens vervangen door de quasiwettelijke verdeling. Waarom gebeurt dit? Heeft dit testament dezelfde fiscale gevolgen als de wettelijke verdeling? Wat zijn de mogelijkheden van de quasiwettelijke verdeling om de erfrechtelijke verkrijgingen voor de heffing van erfbelasting te beïnvloeden?
  • Waarom een tweetrapstestament in plaats van een wettelijke verdeling? Sinds Tros Radar in 2010 aandacht besteedde aan de fiscale gevolgen van de wettelijke verdeling, nam het zgn. tweetrapstestament een hoge vlucht. Voor een doorsneenalatenschap, voorkomt het tweetrapstestament dat de langstlevende ouder erfbelasting dient te betalen over de erfdelen van de kinderen. Hoe werkt dit testament fiscaal uit?
  • Fiscale aspecten van een ik-opa-making. Per 2010 hebben kleinkinderen een vrijstelling van erfbelasting van ruim € 20.000. Deze vrijstelling heeft ertoe geleid dat veel grootouders de kleinkinderen in hun testament opnemen. Vaak krijgt het kleinkind echter niet de beschikking of liquide middelen, maar krijgt het kleinkind een vordering. Hoe werkt deze making voor de heffing van erfbelasting? Welke fiscale haken en ogen zitten er aan deze making?

Programma

13:30 – 14:00 uur Ontvangst
14:00 – 15:30 uur 1e gedeelte
15:30 – 15:45 uur Pauze
15:45 – 17:15 uur 2e gedeelte
17:30 – 19.30 uur Diner (optioneel)

Data

dinsdag08december2020
1400
-
1715
Kasteel Waardenburg
dinsdag08december2020
1715
-
1930
Kasteel Waardenburg
PE punten
3
Kosten
EURO 175,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Bijkomende kosten
Diner EURO 30,00
Niveau
Verdieping

Extra informatie

De partners van de Stichting Magna Charta Advocaten ontvangen 25% korting op het inschrijfgeld. Deze cursus valt niet in het AVDR KASTEEL WAARDENBURG abonnement.

Indien u gebruik wilt maken van het diner, kunt u dit bij uw aanmelding vermelden. De kosten van het diner worden gefactureerd. Deze bedragen € 30,00 all in.

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite