4

Mededingingsrechtelijke aandachtspunten bij samenwerking tussen ondernemingen

Cursus van 4 uur over de mededingingsrechtelijke beoordeling van samenwerking tussen ondernemingen. Het herkennen van nietige afspraken en gebruik maken van de speelruimte die de verschillende verordeningen en uitzonderingen bieden, staan centraal. Aan bod komen onder andere non-concurrentiebedingen, afspraken over exclusieve afname en toelevering, selectieve distributie, distributieovereenkomsten, e-commerce en samenwerking tussen concurrenten. Ook wordt kort aandacht besteed aan de meldingsdrempels, het verbod op misbruik van een economische machtspositie en verhaal van kartelschade. Na deze cursus is helder wanneer de alarmbellen moeten gaan rinkelen en wanneer een beroep op het mededingingsrecht in het voordeel van de cliënt is.

Doelgroep

Advocaten
Bedrijfsjuristen

Spreker

mr. M. de Putter

mr. M. de Putter

advocaat Legaltree

 

Onderwerpen

Inleiding:

  • de hoofdregels (kartelverbod, concentratiecontrole, verbod misbruik machtspositie)
  • de risico’s en gevolgen van afspraken in strijd met het mededingingsrecht

 De belangrijkste uitzonderingen en vrijstellingen:

  • bagatelregeling voor ondernemingen met beperkte omzetten of marktaandelen
  • de vrijstellingsverordeningen en richtsnoeren
  • efficiencyverweernevenrestricties

Mededingingsrecht in civiele procedures:

  • actuele jurisprudentie
  • kartelschadeclaims

Afsluitend:

  • in vogelvlucht: wat te doen bij overtredingen en onderzoek van de ACM?
  • conclusie en gelegenheid voor vragen
PE punten
4
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Basis (actualiteiten)

website by Primosite