4

Nakomen en niet nakomen

Core business voor de praktijkjurist.
Advocaten en bedrijfsadviseurs hebben dagelijks van doen met contracten. Als contractenmaker/drafter moet de jurist  -vaak onder tijddruk- aan veel tegelijk denken. Vaak wordt gevaren op intuïtie/ redelijkheidsgevoel mede gebaseerd op ervaring, maar dat komt niet altijd overeen met hetgeen het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. Het BW wordt dan uw valkuil en dat kan aan een effectief contract in de weg staan.

Vanuit de ervaring van de rechter wordt op praktische wijze besproken hoe een contractenmaker effectieve contractsbepalingen kan redigeren. Uiteindelijk moeten contracten worden nagekomen. Tijdens deze bijeenkomst komen vanuit een praktische invalshoek de materiele en de procesrechtelijke posities van de schuldeiser aan de orde.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen
Overheidsjuristen

Spreker

mr. dr. H. Wammes

mr. dr. H. Wammes

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Onderwerpen

  • Hoe is zijn positie als de schuldenaar zich beroept op verjaring?
  • Hoe is zijn positie als de schuldenaar stelt dat hij te laat is met zijn klacht?
  • Hoe is zijn positie als de schuldenaar stelt dat hij niet in gebreke is gesteld?
  • Hoe is zijn positie als de schuldenaar stelt dat de tekortkoming niet toerekenbaar is
  • Exoneraties
  • Boetebeding
  • Wettelijke (handels)rente
  • (Uitsluiten van) verrekening en opschorting
  • (Uitsluiten van de) ontbinding
PE punten
4
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

Extra informatie


               

website by Primosite