Academie voor de Rechtspraktijk
Nieuw IPR-huwelijksvermogensrecht: de EU-Verordening huwelijksvermogens-stelsels

Korte omschrijving

Vanaf 29 januari 2019 dient de Verordening huwelijksvermogensstelsels te worden toegepast. Advocaten in de familierechtpraktijk kunnen niet om deze nieuwe verordening heen. Is de Nederlandse rechter nog wel altijd internationaal bevoegd om de verdeling te gelasten? Welk recht is op de verdeling van toepassing? En onder welke voorwaarden is het toepasselijke huwelijksvermogensrecht nog aan (automatische) wijziging onderhevig? Op deze en andere vragen wordt tijdens de cursus antwoord gegeven.

Doelgroep

Advocaten

Niet alleen de inhoud van de verordening zelf (rechtsmacht, toepasselijke recht en erkenning en tenuitvoerlegging) wordt uiteengezet, maar ook de verhouding ten opzichte van de bestaande regels van internationaal huwelijksvermogensrecht komt uitgebreid aan bod.

Sprekers

mr. dr. J.G. Knot
mr. dr. J.G. Knot

raadsheer in opleiding in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Prof. mr. F. Ibili
Prof. mr. F. Ibili

raadsheer in het Gerechtshof Den Haag en hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Onderwerpen

Onder meer de volgende onderwerpen zullen de revue passeren:

Uiteraard is er tijdens de cursus volop gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Praktische informatie

NOvA punten:6
Kosten (hele scholing):EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:18

Extra informatie

In  juni en december  2019 heeft de cursus ook plaatsgevonden en is zeer goed gewaardeerd. Beide docenten zullen de gehele dag aanwezig zijn. De cursisten hebben dit als zeer prettig ervaren. Het kwam de cursus ten goede.