Cursussen & Webinars

donderdag13september2018
Kasteel Waardenburg

De fusie- en overnamemarkt zit weer in de lift en het aantal transacties neemt toe. Wat moet je weten wanneer je als advocaat een transactie begeleidt? Alle belangrijke items op een rijtje gezet.

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag20september2018
1500
-
1600
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
Kasteel Waardenburg
vrijdag02november2018
Kasteel Waardenburg
maandag03december2018
Kasteel Waardenburg
donderdag03januari2019
Kasteel Waardenburg

In deze cursus zal interactief in een kleine groep het Ondernemingsrecht in ruime zin onder de loep worden genomen. Hierbij worden recente jurisprudentie en wetgevingsinitiatieven meegenomen en zal er vooral oog zijn voor analyse van praktische problemen. Op deze manier wordt in vier dagen de kennis op dit dynamisch terrein opgefrist, waarbij ook de basis niet zal worden geschuwd, en is de professioneel adviseur weer helemaal klaar voor de strijd.

EURO 1195,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag27september2018
De Bilderberg, Oosterbeek
vrijdag28september2018
De Bilderberg, Oosterbeek

Market Garden

Onder de codenaam Market Graden trachtten de geallieerden in september 1944 met een gigantische lucht- landoperatie het Ruhrgebied, het industriële hart van Duitsland, te veroveren en dat jaar nog de oorlog te beëindigen. Essentieel onderdeel van deze gecombineerde operatie was de verovering van een groot aantal bruggen, met als hoofdprijs de brug over de Neder-Rijn bij Arnhem. Ofschoon de Britse luchtlandingstroepen de brug bij Arnhem hebben veroverd, slaagden de grondtroepen er niet in de brug te bereiken. In de nacht van 25 op 26 september 1944 zijn de restanten van de Britse divisie over de Neder-Rijn bij Oosterbeek teruggetrokken.

Precies 74 jaar na dato organiseert de AVDR op donderdag 27 september en vrijdag 28 september 2018 een academische "gecombineerde operatie", een cursus ondernemingsrecht en arbeidsrecht, in Hotel de Bilderberg te Oosterbeek, gelegen aan de Utrechtseweg, de opmarsroute van de Britten en vervolgens van de Duitsers bij hun tegenoffensief. Bij deze gecombineerde cursus zal uitvoerig worden stil gestaan bij de historische gebeurtenissen van 74 jaar geleden en besluit vrijdagmiddag met een Battle field tour in een historische Bedford bus.

EURO 895,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag03oktober2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag31oktober2018
Maastricht (exacte lokatie volgt)
donderdag01november2018
Maastricht (exacte lokatie volgt)

In een prachtige locatie in Maastricht zullen in twee aaneengesloten dagen onderwerpen op het gebied van Ondernemingsrecht worden besproken door vier docenten uit de praktijk. Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, Partner BakerTillyBerk), mr. J.G. Princen (advocaat DVDW advocaten), mr. J.T. Jol (senior jurist bij ABN AMRO Bank N.V) en mr. J.W. de Groot, (advocaat/partner Houthoff Buruma).

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag09november2018
Amsterdam, volgt

Tijdens deze verdiepingscursus bestuurdersaansprakelijkheid zullen de volgende onderwerpen verdiepend worden besproken:

 • De ernstig verwijt maatstaf bij interne bestuurdersaansprakelijkheid
 • De ernstig verwijt maatstaf bij externe bestuurdersaansprakelijkheid
 • Doorbraak van aansprakelijkheid art. 2:11 BW

Een participerende houding zal zeer op prijs worden gesteld.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag09november2018
Amsterdam, volgt
vrijdag30november2018
Amsterdam, volgt

In Amsterdam zullen in twee dagen zes onderwerpen op het gebied van ondernemingsrecht worden besproken door zes docenten uit de praktijk, mr. F. van der Woude, advocaat Kennedy van der Laan, mr. J.G. Princen, advocaat DVDW Advocaten, mr. D.J. Bos, advocaat CMS Derks Star Busmann N.V., mr. dr. T.P. van Duuren, notaris CMS Derks Star Busmann N.V., mr. S.A. Wissing, advocaat NautaDutilh N.V. en prof. mr. C.A. Schwarz, hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker TillyBerk, accountancy en belastingadvieskantoor.

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15november2018
Kasteel Waardenburg

In deze cursus zal prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker TillyBerk, accountancy en belastingadvieskantoor) de meest prangende actualiteiten op het terrein van het ondernemingsrecht in brede zin de revue passeren, met veel aandacht voor rechtspraak, wetgevingsplannen en, in het algemeen, de modernisering van het Ondernemingsrecht.

EURO 450,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag30november2018
Amsterdam, volgt

Tijdens deze verdiepingscursus tegenstrijdig belang zullen de volgende onderwerpen verdiepend worden besproken:

 • Tegenstrijdig belang en vertegenwoordiging
 • Aandeelhouders en tegenstrijdig belang
 • Capita tegenstrijdig belang

Een participerende houding zal zeer op prijs worden gesteld.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11december2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag13december2018
Kasteel Waardenburg

In deze cursus wordt de aansprakelijkheid van vennoten, beherend vennoten, aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders bezien, zowel waar het betreft de aansprakelijkheid in interne sfeer alsook aan de aansprakelijkheid tegenover derden. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de positie van maten, (beherend) vennoten en commandieten in personenvennootschappen naar huidig recht alsook met het oog op de plannen te komen tot vormgeving van een nieuwe titel 13 van Boek 7.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26juni2018
1500
Eigen werkplek

Mr. S. Winkels-Koerselman (advocaat Turnaround Advocaten) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Insolventierecht.

Overzicht jurisprudentie:

Aanvraag/uitspraak faillissement:
1. Gerechtshof Den Haag 28 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3712 (X/Philips) inzake een ontnemingsvordering als steunvordering
2. Hoge Raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:471 (De Jong/X) inzake taak curator ingeval van rechtsmiddel tegen faillietverklaring
3. Hoge Raad 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3269 inzake maatstaf slagen verzet tegen faillietverklaring
4. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 17 oktober 2017, registratienrs. Ghis 82103/17 – EJ 2527 en 2780/16 – H 163/17 (JOR 2018/53) inzake verzet tegen faillietverklaring en toestand van te hebben opgehouden te betalen
5. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9766 inzake afwijzing verzoek tot faillietverklaring in verband met ontbreken redelijk belang

Varia:
6. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1922 inzake bindende kracht renvooiprocedure
7. Hoge Raad 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 inzake opzegging duurovereenkomst
8. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11486 inzake schending informatieplicht artikel 105 Fw
9. Gerechtshof Amsterdam 9 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:54 inzake exhibitieplicht
10. Hoge Raad 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2564 inzake afkoop pensioenverzekering DGA door curator
11. Hoge Raad 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2907 inzake prejudiciële beslissing over de vraag of een aanspraak op uitkering in geld voor niet-genoten vakantiedagen boedelschuld is

Artikel 67 en 69 Fw:
12. Hoge Raad 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3253 beroep 67 Fw tegen weigering rechter-commissaris tot goedkeuring schikking door curator met derde
13. Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3143 inzake proceskostenveroordeling en uitvoerbaarverklaring bij voorraad volgend op 69 Fw procedure
14. Hoge Raad 3 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2808 inzake plaatsing vordering op lijst van erkende schuldeisers

Doorstart
15. Gerechtshof Den Haag 28 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3384 inzake doorstart zonder goodwillvergoeding
16. Gerechtshof Den Haag 28 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3386 inzake persoonlijke aansprakelijkheid curator in verband met informatieverplichting en zorgplicht bij doorstart
17. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11214 inzake afspraken over verdeling opbrengst bodemzaken i.v.m. artikel 57 lid 3 Fw

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag19april2018
1500
Eigen werkplek

Mr. J.D. Kleyn (advocaat Hogan Lovells International LLP) zal de volgende jurisprudentie behandelen op het gebied van fusie en overname.

Jurisprudentie:

 • Hof Amsterdam, OK, 17 januari 2007, JOR 2007/42 (Stork)
 • HR 13 juli 2007 NJ 2007/434 (ABN AMRO I)
 • Hof Amsterdam, OK, JOR 2008/157, (ABN AMRO II)
 • Hof Amsterdam, OK, 21 maart 2017 (TMG)
 • HR 4 april 2014, NJ 2014/286 (CANCUN)
 • Hof Amsterdam, OK, 29 mei 2017 (AkzoNobel)
EURO 125 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag19april2018
1200
Eigen werkplek

Mr. J.D. Kleyn (advocaat Hogan Lovells International LLP) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Ondernemingsrecht en de Ondernemerskamer.

 • Het primaat van de ava
 • Agenderingsrecht
 • Informatierechten
 • Noodzaakfinanciering
 • Vijandige Overnames
 • Responsetijd
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag20maart2018
1500
Eigen werkplek

Geachte deelnemer,

Helaas kan dit webinar door omstandigheden niet plaats vinden, wij gaan een andere datum zoeken.

Excuses voor het ongemak.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag31januari2018
1600
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur met u behandelen op het gebied van de regeling van het tegenstrijdig belang nieuwe stijl bij NV, BV, Vereniging en Stichting.

Literatuur: 

 • Toezicht in het familiebedrijf; enkele aspecten - Prof. mr. C.A. Schwarz
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag31januari2018
1430
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker TillyBerk, accountancy en belastingadvieskantoor) en dr. N. Somers (advocaat Monard Law Antwerp) zullen met u enkele aspecten behandelen op het gebied van Overeenkomst en verschillen NV / BV.

 • Het verschil tussen NV en BV/BvBA in België en Nederland
 • Bescherming van beursvennootschappen naar Belgisch en Nederlands recht
 • Vertegenwoordiging bij kapitaalvennootschappen naar Belgisch en Nederlands recht
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag31januari2018
1300
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal de theorie met u behandelen op het gebied van Geschillen in de onderneming.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag31januari2018
1130
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur met u behandelen op het gebied van certificering van aandelen bij NV en BV.

Literatuur:

 • Certificering van aandelen bij NV en BV - Prof. mr. C.A. Schwarz
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag31januari2018
1015
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande jurisprudentie met u behandelen op het gebied van beschermingsmaatregelen in de praktijk.

Jurisprudentie:

 • Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ6440
 • Hoge Raad 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7970
 • Hoge Raad 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0976
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag29januari2018
1300
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande jurisprudentie met u behandelen op het gebied van positie en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij NV en BV.

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 17 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:275
 • Rechtbank Rotterdam 15 november 2017 ECLI:NL:RBROT:2017:9152
 • Rechtbank Midden-Nederland 15 november 2017 ECLI:NL:RBMNE:2017:5748
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag29januari2018
1130
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur en jurisprudentie met u behandelen op het gebied van vertegenwoordiging bij rechtspersonen.

Literatuur:

 • Vertegenwoordiging bij de N.V. en de B.V. - R. Hollemans en prof. mr. C.A. Schwarz

Jurisprudentie:

 • HR 3 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:143 Onbevoegde vertegenwoordiging, art. 361 lid 2 BW
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag29januari2018
1015
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur en jurisprudentie met u behandelen op het gebied van uitkeringen aan aandeelhouders bij NV en BV.

Literatuur:

 • Enkele overpeinzingen over het arrest Reinders-Didam - Prof.mr. C.A. Schwarz

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 8 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0401 (Nimox/Van den End)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag29januari2018
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande onderwerpen met u behandelen op het gebied van het structuurregime bij NV en BV.

 • De structuurvennootschap
 • Toepassingscriteria
 • Het begrip afhankelijke maatschappij
 • Gevolgen van de toepasselijkheid van de structuurregeling
 • Vrijstellingen, verzwakt regime en ontheffing
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag24januari2018
1300
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur met u behandelen op het gebied van het maatschapachtig karakter van de BV in het nieuwe BV-recht.

Literatuur

 • Inleiding tot het nieuwe BV-recht - Prof. mr. C.A. Schwarz
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag24januari2018
1130
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande jurisprudentie met u behandelen op het gebied van aandelen en aandeelhoudersmacht.

Jurisprudentie

 • Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2017 ECLI:NL:GHAMS:2017:1965 (inzake Elliot International/AkzoNobel N.V.)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag24januari2018
1015
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande jurisprudentie met u behandelen op het gebied van de zelfstandigheid van het bestuur in concernverhoudingen en joint ventures.

Jurisprudentie

 • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:804
 • Rechtbank Amsterdam 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5402
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag24januari2018
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande onderwerpen met u behandelen op het gebied van Concernrecht en aspecten van het jaarrekeningoverzicht.

 • Aspecten van het jaarrekeningoverzicht
 • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR2014:804
 • Rechtbank Amsterdam 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5402
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag22januari2018
1130
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal de rechtstheorie met u behandelen op het gebied van Governance, NV en BV.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag22januari2018
1015
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur met u behandelen op het gebied van Vereniging en Stichting.

 • Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag22januari2018
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur met u behandelen op het gebied van Personenvennootschappen.

 • Rapport Modernisering Personenvennootschappen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite