6

Onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting vormt de basis van het rechterlijk oordeel in het strafrecht. Hier liggen dan ook moment en platform om de verdediging tot haar recht te laten komen. Mr. P.C.  Quak (MPA, senior rechter, rechtbank Gelderland) zal de cursus doceren. Er zal niet op alles m.b.t. “Onderzoek ter terechtzitting” worden ingaan. Er zal wel apart aandacht worden besteed aan het slachtoffer in het strafproces (incl. de vordering benadeelde partij)

Hoe kun je als advocaat die verdediging ter terechtzitting zo effectief mogelijk voeren? Welke middelen biedt het strafprocesrecht aan de verdediging? En in hoeverre is het EVRM eigenlijk effectief ?

Goede kennis van het wetboek van strafvordering helpt! Maar ook begrip van zienswijze en positie van andere procespartijen kan veel verschil maken. Bovendien ligt het strafrecht maatschappelijk onder een vergrootglas. Hoe ga je daarmee om ter zitting? Aan de hand van wetgeving en jurisprudentie, praktijkvoorbeelden en casusbehandeling wordt hierop tijdens deze dag ingegaan.

Op veler verzoek hebben we de cursus weer gepland. In het voorjaar en najaar van 2018 was de cursus snel volgeboekt en een groot succes! De cursus is met een gemiddelde van 8,8 beoordeeld. De docent is met een gemiddelde van een 10! beoordeeld.

Doelgroep

Advocaten

Spreker

mr. P.C. Quak

mr. P.C. Quak

senior rechter Rechtbank Gelderland

Onderwerpen

  • Wettelijke regeling van het onderzoek ter terechtzitting
  • Effectief optreden ter zitting
  • Perspectief strafrechter
  • Verweren, verzoeken en het ‘uitdrukkelijk onderbouwd standpunt’
  • Pleidooi en gebruik van pleitnotities 
  • Benadeelde partij en spreekrecht slachtoffer 
  • Getuigen en deskundigen 
  • Regievraagstukken: via de RC, via de voorzitter of toch ter terechtzitting?
PE punten
6
Kosten
EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite