1

Online cursus bespreking 15 uitspraken verbintenissenrecht deel I

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

In dit webinar bespreken drie sprekers, mr.dr. H. Wammes, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen, mr. M.Aksu, rechter Rechtbank Overijssel, en mr. K.J. Ribbink, avocaat Clifford Chance de meest recente ontwikkelingen in het verbintenissenrecht.

 

ONDERWERPEN:

  • Ingebrekestelling; functie; redelijke termijn. Termijnstelling uitlating schuldenaar over nakoming; verzuim van rechtswege; redelijkheid en billijkheid.
  • Tekortkoming wegens niet tijdig presteren?; ingebrekestelling; functie; verzuim van rechtswege; fatale termijn; mededeling schuldenaar.
  • Zuivering van verzuim (art. 6:86 BW); vereiste van aanbod tot vergoeding van schade en kosten; wat indien onduidelijk is of aanbod voldoende is?; betekenis aanvaarding van onvoldoende aanbod; gevolgen verwerping van (on)voldoende aanbod. Schuldeisersverzuim (art. 6:58 BW); gevolgen; door schuldenaar in acht te nemen zorg opdat hij zal kunnen blijven presteren.
  • Consumentenkoop; klachtplicht 7:23 lid 1 BW; ontdekking gebrek.
  • Koop; non-conformiteit. Klachtplicht; art. 6:89, 7:23 BW; tijdig geprotesteerd?; maatstaf; alle relevante omstandigheden; nadeel. Stelplicht en bewijslast; 150 Rv; bijzondere regel bewijslastverdeling; geen ambtshalve onderzoek rechter naar nadeel als gevolg van tijdsverloop. Devolutieve werking hoger beroep. Inroepen stellingen en feiten door overleggen processtukken uit andere procedure.

Sprekers

mr. dr. H. Wammes

mr. dr. H. Wammes

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Mr. K.J. Ribbink

Mr. K.J. Ribbink

advocaat Clifford Chance

mr. dr. M. Aksu

mr. dr. M. Aksu

rechter Rechtbank Overijssel

Datum
23 juli 2020
PE punten
1
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite