8

Overwinnen van onzeker causaal verband en wijzigen en beëindigen van de overeenkomst

In deze cursus worden twee onderwerpen uit het rechtsgebiedenregister Verbintenissenrecht behandeld en behaalt u 8 PO punten op één dag.

In de ochtend worden verschillende technieken nader geanalyseerd - telkens vanuit het praktische perspectief hoe deze technieken effectief bij het procederen kunnen worden ingezet. Tevens wordt, aan de hand van enkele recente arresten van de Hoge Raad, aandacht besteed aan de verhouding tussen onzeker causaal verband en de eigen schuld-regeling (art. 6:101 BW), schadeberekening en regres. 's Middags hoort u concrete aanbevelingen, handvatten en tips voor de procespraktijk voor de praktische uitoefening van de bevoegdheden en de inhoudelijke inrichting van wijzigings- en beïndigingsvoorstellen van overeenkomsten, mede in het licht van de rechterlijke toetsing daarvan.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtsbbijstandjuristen

Spreker

mr. dr. L. Reurich

mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Onderwerpen

Ochtendprogramma:

 • Verschillende technieken nader geanalyseerd
 • Proportionele aanpak
 • Het feitelijk vermoeden (de voorshands-redenering)
 • De alternatieve causaliteit
 • Het leerstuk van de samenlopende oorzaken en de lineaire causaliteit
 • De verhouding tussen onzeker causaal verband en de eigen schuld-regeling (art. 6:101 BW)
 • Schadeberekening en regres

Middagprogramma:

 • Het geldend recht ten aanzien van de opzegging van duurovereenkomsten
 • Intrigerende ontwikkelingen rond het dwalingsleerstuk
 • Hoe verhoudt de dwalingsregeling van art. 6:228 BW zich tot de aansprakelijkheid wegens oneerlijke handelspraktijken?
 • Onvoorziene omstandigheden en ontbinding wegen een tekortkoming
PE punten
8
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Extra informatie

Cursuslocatie:
Paulussen Advocaten, Sint Pieterskade 26, Maastricht

website by Primosite