6

Pachtrecht basiscursus

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Het pachtrecht is een bijzonder rechtsgebied met zijn eigen regels en systematiek. Men moet goed ingewijd zijn in de eigenaardigheden en spelregels van het gebied om fouten te voorkomen. Denk aan de unieke rol van de grondkamer, het bestaan van verschillende pachtvormen naast elkaar, enzovoort. Bij deze cursus komt al het nodige daartoe aan bod: de pachtovereenkomst, toetsing door de grondkamer, de rechten en verplichtingen van pachter en verpachter, koop breekt geen pacht, het voorkeursrecht van de pachter, indeplaatsstelling en medepacht, alsmede erfopvolging.

Tevens worden de bijzondere pachtvormen besproken, waaronder uiteraard geliberaliseerde pacht. Het spreekt vanzelf dat ook opzegging, beëindiging en ontbinding van de pachtovereenkomst aan de orde komen. Ten slotte is er ook aandacht voor de bijzondere aspecten van het procederen in pachtzaken (met een rol voor de deskundige leden van de pachtkamers en de grondkamers).

Na het volgen van deze cursus bent u niet alleen uitstekend op de hoogte van de stand van zaken in het pachtrecht, maar weet u ook hoe u voor uw praktijk moet inspelen op de actuele ontwikkelingen in het rechtsgebied.

NEW: AVDR VERSUS HET RECHTSGEBIEDENREGISTER

Sinds kort heeft u zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA. Dit betekent voor sommige advocaten een forse investering in opleidingskosten en verlies aan declarabele uren. Wij hebben voor u het volgende ontwikkeld:
Al onze klassikale colleges op kasteel Waardenburg zullen kosteloos met webinars worden aangevuld tot 5 PO of 10 PO! DUS GEEN EXTRA KOSTEN. Cursussen met 5 PO punten kosten bij de AVDR Euro 250,-- en cursussen met 10 PO punten kosten Euro 350,--

U kunt kiezen uit 3 paketten (webinars) om uw 10 PO te complementeren:
1. Online cursus Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (4 PO)

2. Online cursus bewijsrecht (4 PO)

3. Combi webinars verbintenissenrecht

U dient zich voor 1 van deze pakketten apart in te schrijven. Klik op de hyperlink. Schrijf u in en vul onder het kopje kortingscode de volgende code in:
ORDE10 (niet vergeten anders ontvangt u een factuur) 

Doelgroep

(Agrarisch) advocaten
(Bedrijfs)juristen

Spreker

mr. Th.C.M. Willemse

senior raadsheer hof Arnhem-Leeuwarden / voorzitter pachtkamer en CGK

Onderwerpen

  • Inleiding
  • Definitie van pacht
  • De pachtovereenkomst  Vorm van de pachtovereenkomst  Toetsing door de grondkamer  Duur van de pachtovereenkomst
  • Verpachter en pachter  Verplichtingen van verpachter en pachter  Koop breekt geen pacht  Het voorkeursrecht van de pachter
  • Pacht en productierechten
  • Indeplaatsstelling, medepacht en erfopvolging
  • Opzegging en beëindiging
  • Bijzondere pachtvormen, geliberaliseerde pacht
  • Pachtprijzen
  • Procederen in pachtzaken

Datum

vrijdag02oktober2020
1000
-
1715
St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)
PE punten
6
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Basis
Maximum aantal deelnemers:
15

Extra informatie

LOCATIE

St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite