2

Pensioenrecht

Mr. C.W.P. van Ommeren (advocaat Baker McKenzie Amsterdam N.V.) en mr. P.A. Bakker (advocaat Baker McKenzie Amsterdam N.V.) zullen onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Pensioenrecht.

Sprekers

mr. C.W.P. van Ommeren

mr. C.W.P. van Ommeren

advocaat Baker McKenzie Amsterdam N.V.

mr. P.A. Bakker

mr. P.A. Bakker

advocaat Baker McKenzie Amsterdam N.V.

Onderwerpen

1. Informatieplicht, zorgplicht en risico’s bij een wijziging van de pensioenregeling

• Ondubbelzinnige, welbewuste of impliciete instemming van de werknemer? CZ-arrest, Haliburton, ECLI:NL:GHSHE:2017:4031, welbewuste instemming met wijziging pensioenregeling?
• Overleg met de bonden of met de OR of met beide? Alcatel, KLM, Holland Casino, Rechtbank Midden Nederland (IFF, ECLI:RBMNE:2018:62): eenzijdige invoering pensioenpremie ondanks instemming van OR en bonden niet toegestaan
• Informatie, zorgplicht en waarschuwingsplicht? HR 15-09-2017 (ECLI:NL:HR:2017:2227): Expliciete waarschuwingsplicht ten aanzien van risico’s waardeoverdracht, Hof A-L 11-04-2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:3096), Dwaling door niet deugdelijke informatie over verschil eindloon/middelloon (Rohil, ECLI:NL:GHARL:2017, 797)
• Kan de adviseur worden worden aangesproken?
• Disclaimer?

2. Juridische risico’s verbonden aan de verhoging van de pensioenleeftijd

• Risico’s met betrekking tot het AOW gat; waaruit bestaat het AOW-gat?
• Is een ‘AOW’-gerechtigen beleid raadzaam? Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd.
• Is een pensioenontslagbeding per de AOW gerechtigde leeftijd nog wijsheid? Rechtbank Limburg, d.d. 1 juni 2017/ECLI:NL:RBLIM:2017:5161 Werkgever kan éénmaal opzeggen i.v.m. bereiken/ hebben bereikt pensioengerechtigde leeftijd? Hof Den Bosch, d.d. 23 juni 2016/ ECLI:NL:GHSHE:2016:2512 Werkgever kan alleen tegen AOW-leeftijd opzeggen, indien geen andere leeftijd overeengekomen
• SABIC, verhoging pensioenleeftijd opgebouwde aanspraken zonder instemming deelnemer in strijd met art. 83 PW? Is het oordeel in lijn met de Wet waardeoverdracht klein pensioen? Waar is de praktijk mee gebaat?

3. Wat brengt het Regeerakkoord ons?

• Vernieuwing van het pensioenstelsel?
• Wat zijn de hoofdlijnen?
• Wat zijn de knelpunten?
• Wat kunnen we nog verwachten?

Datum
9 mei 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite