Cursussen & Webinars

dinsdag27november2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens deze  verdiepingscursus op het gebied van Erfrecht krijgt u het volgende besproken:

Verdeling en procederen over de verdeling

Het beslissende moment in elke erfrechtkwestie is het moment van verdeling van de nalatenschap. Niet alleen voor de erfgenamen is dat spannend, maar ook voor de in verdelingskwesties procederende advocaat. Procederen over de verdeling van de nalatenschap is niet eenvoudig. In deze cursusdag worden de meest voorkomende problemen en valkuilen besproken en worden aan de hand van concrete casus tips en trucs gegeven die in verdelingsprocedures direct toepasbaar zijn.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag30november2018
Kasteel Waardenburg

Wat is de stand van zaken in alimentatieland? Wordt er straks nog wel partneralimentatie betaald? En gaat de kinderalimentatie nu omhoog of omlaag?

Vragen die leven bij partijen en waarover advocaten, scheidingsbemiddelaars, mediators en anderen dagelijks adviseren. Mr. J.B. de Groot, seniorraadsheer Arnhem-Leeuwarden en lid van de Expertgroep Alimentatienormen en mr. K.A. Boshouwers, advocaat Hanssen Spronk Familierecht Advocaten en Mediators, praten u bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het alimentatierecht.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04december2018
Kasteel Waardenburg

Helaas.... U bent te laat met aanmelden. De cursus is volgeboekt. In het voorjaar van 2019 zal de cursus wederom worden gepland.

 

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.

EURO 625,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag11december2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11december2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12december2018
Kasteel Waardenburg

Het onderwerp vechtscheiding staat hoog op de agenda in de samenleving, de rechtspraak en de politiek. De vraag of juridische professionals de juiste actoren zijn in deze zaken dringt zich op.  Reden om te reflecteren op onze rol en positie en de vraag te stellen, hoe kunnen wij onze bijdrage aan oplossing van onderliggende conflicten versterken, waar liggen mogelijkheden en grenzen, wat verwacht de rechtspraak van de rol die de advocaat speelt, wat helpt daarbij en wat belemmert? Procedeer je om te winnen of om te verbinden?

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag14december2018
Kasteel Waardenburg

Prof. mr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal het volgende bespreken tijdens de cursus actualiteiten erfrecht.

Het erfrecht staat niet stil: er wordt gemodelleerd, gepasseerd, getesteerd, geprocedeerd, afgewikkeld en verdeeld en veel geschreven in de erfrechtelijke vakbladen. Aan de hand van actualiteiten wordt het erfrecht verdiept en verbreed behandeld, steeds vanuit de praktijk van alle dag. U bent erfrechtelijke weer helemaal ‘up to date’. Er is ruimte voor "verzoeknummers" en u kunt vooraf uw erfrechtelijke vragen indienen ter behandeling.

 

EURO 450,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag14december2018
Kasteel Waardenburg

Het personen- en familierecht is een dynamisch rechtsgebied waarin veel innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. In deze actualiteitencursus zal door prof. mr. dr. L.M. Coenraad (hoogleraar Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) aandacht worden besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van het personen- en familierecht.

EURO 450,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18december2018
Kasteel Waardenburg
vrijdag21december2018
Kasteel Waardenburg

Het afgelopen jaar is er veel rechtspraak verschenen van zowel de Hoge Raad als de gerechtshoven en rechtbanken. De sprekers allen afkomstig van de hoven en rechtbanken zullen met u de belangrijkste uitspraken van 2018 bespreken. Daarnaast zullen de sprekers ook andere belangrijke ontwikkelingen met u bespreken. Na het volgen van een kroniek college bent u weer helemaal op de hoogte van de stand van het recht op het betreffende rechtsgebied.

Op zes rechtsgebieden zullen de docenten 4 uur doceren. Wij begrijpen dat niet iedereen binnen uw kantoor dezelfde interesse heeft. Het kantoorabonnement maakt het mogelijk om verschillende collega's te laten deelnemen aan de Week van de Kronieken. Wij reserveren als het ware een stoel voor uw kantoor. U kunt samen met uw collega's besluiten wie, welk college zou willen gaan volgen.

EURO 1200,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18december2018
Kasteel Waardenburg

Familierecht in beweging. Een kroniek van zaken.

In deze kroniek gaat mr. A.N. Labohm (senior raadsheer Hof Den Haag) met u in op een aantal deze onderwerpen. De onderwerpen bekijkt hij vanuit de positie van de rechter, voor de discussie is het van belang dat u vanuit uw beroep de materie bekijkt. Uitwisseling van ervaringen is van belang voor de ontwikkeling van het familierecht wat in de kern mensenrecht is.

Het familie- en gezinsleven van individuele personen neemt in onze samenleving een belangrijke plaats in. Internationale verdragen nemen in het familierecht een steeds belangrijkere in, denk bijvoorbeeld aan het EVRM, IVRK. In het kader van gezag en omgang is niet alleen het begrip family live van belang maar eveneens private live. De notaris, advocaat, mediator hebben een belangrijke rol in het voorkomen en oplossen van familierechterlijke conflicten. Als laatste komt de rechter aan bod. De huidige rechter wordt getraind in het omgaan met conflicten. In familie conflicten wordt ernaar gestreefd om voor alle betrokkene een duurzame oplossing te vinden. In het kader van conflictmanagement wordt door diverse gerechten al regie gevoerd op individuele zaken om verdere escalatie te voorkomen.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag21december2018
Kasteel Waardenburg

Het erfrecht is meer in beweging dan ooit. En de vraagstukken worden steeds uitdagender. Dat vraagt om erfrechtspecialisten die flexibel mee kunnen denken en procederen. Op een van de laatste dagen van dit jaar 2018 kijken we met welke vraagstukken dit jaar de praktijk weer is verrijkt en hoe we daar voor in het nieuwe jaar ons voordeel mee kunnen doen.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag24januari2019
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag24januari2019
1015
-
1115
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19februari2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19februari2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07maart2019
Kasteel Waardenburg

In deze cursus wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen (jurisprudentie en nieuwe wetgeving) op het gebied van afstammingsrecht alsmede op het gebied van gezags- en omgangsrecht. Wetswijzigingen voor zover deze van belang zijn voor afstamming, gezag en omgang worden behandeld.

Tijdens deze zéér praktisch ingestoken cursus worden aan de hand van casusposities uiteenlopende geschillen rondom afstamming, gezag en omgang, waar u in uw adviespraktijk mee geconfronteerd kan worden, aan de kaak gesteld. Ook de positie van minderjarige kinderen  en kwesties rondom afstamming en adoptie komen hierbij uitgebreid aan bod.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag11maart2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag11maart2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag11maart2019
1330
-
1430
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag11maart2019
1500
-
1600
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12maart2019
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12maart2019
1015
-
1115
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13maart2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13maart2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13maart2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13maart2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag28maart2019
Kasteel Waardenburg

Hoe analyseert een familierechter een dossier en komt hij tot zijn beslissing? Inzicht hierin geeft de advocaat een handvat om een processtuk goed in te richten en de zaak op zitting optimaal te presenteren. Wat dient precies gesteld te worden en welke eisen worden er gesteld aan de onderbouwing van de stellingen.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag08april2019
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag08april2019
1015
-
1115
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag10april2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag10april2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag10april2019
1330
-
1430
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag10april2019
1500
-
1600
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15april2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15april2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15april2019
1330
-
1430
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15april2019
1500
-
1600
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag18april2019
Kasteel Waardenburg

Eind 2017 heeft de Expertgroep erfrecht, opgericht door de Raad voor de Rechtspraak, de Richtlijnen vereffening van nalatenschappen op www.rechtspraak.nl gepubliceerd en begin 2018 de vernieuwde Handleiding erfrechtprocedures kantonrechters. Tijdens deze cursus behandelen wij de belangrijkste onderwerpen van de vereffening van nalatenschappen, bezien vanuit de praktijk van de rechtbank, afgewisseld met casuïstiek en jurisprudentie.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag24april2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag24april2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag24april2019
1330
-
1430
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag24april2019
1500
-
1600
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag14mei2019
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

Tijdens deze cursus worden aan de hand van casuïstiek en interactie met u de belangrijkste uitgangspunten doorgenomen en de actuele wetgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen besproken op het gebied van zowel het civiele jeugdrecht als het jeugdstrafrecht. Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de bijzondere rechtspositie van de minderjarige en uw rol als jeugdrechtadvocaat. De cursus draagt bij aan zowel uw beroepskennis als uw beroepsvaardigheden op het gebied van het jeugdrecht. Er is ruime gelegenheid voor praktijkvoorbeelden en discussie.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag17mei2019
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag17mei2019
1315
-
1415
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06juni2019
Kasteel Waardenburg
donderdag27juni2019
Kasteel Waardenburg

Coaching: investeren in jezelf én in anderen!

De training Effectief coachen en aansturen in de juridische praktijk is bedoeld voor juristen die zich willen bekwamen in coachvaardigheden op de werkvloer. U leert op een andere wijze in gesprek te gaan met uw medewerkers, collega ’s en klanten en leert hoe u mensen in beweging kan zetten. Zo vergroot u uw effectiviteit, creëert u plezier in de samenwerking en haalt u het beste uit uzelf en de ander naar boven. De training geeft uw persoonlijk leiderschap en eigen ontwikkeling een flinke boost en mocht u ooit overwegen om u verder te bekwamen in het vak van coach, dan hebt u met deze tweedaagse al een stevige basis gelegd.

EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18juni2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18juni2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18juni2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18juni2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag05juli2019
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag05juli2019
1600
-
1700
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag24september2019
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag24september2019
1015
-
1115
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag31oktober2019
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag31oktober2019
1015
-
1115
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15november2019
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15november2019
1015
-
1115
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17december2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17december2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17december2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17december2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag09november2018
1315
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

 • Boon van Loon en rechtsverwerking
 • Afgekost pensioen en vergoeding
 • Verrekening in huwelijkse voorwaarden
 • Vinger aan de pols: wet wegneming notariskosten algehele gemeenschap van goederen
 • Huwelijkse voorwaarden en vorm
 • Rechtsvraag WPNR: Sok en huwlijkse voorwaarden
 • Verknochte schulden
 • Intern en extern: communicerende vaten?
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag09november2018
1200
Eigen werkplek

Prof. Dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u benhandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag09oktober2018
1615
Eigen werkplek

Prof.dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

 • Vernietigen huwelijkse voorwaarden
 • Rechtskeuze IPR
 • Huwelijksvermogensrechtelijke waarheidsserum
 • UItsluitingsclausule en vergoedingsrecht
 • Einde samenwoning
 • Vinger aan de Pols: wet wegneming notariskosten algehele gemeenschap van goederen
 • Nephuwelijk
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag09oktober2018
1500
Eigen werkplek

Prof.dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

 • IPR en nationale verklaring van erfrecht
 • Het depottestament
 • De levensverzekering verpanding en redelijkheid en billijkheid
 • Hoedanigheden in proces
 • Legiteme en EVRM
 • Legitieme en inbreng stichting
 • Onverwachte schuld
 • Reeds verstoorde verhouding en ontslag
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11september2018
1500
Eigen werkplek

Mr. C.M.C.J. van der Sprong (advocaat KZO | 013 Advocaten) zal tijdens dit webinar de echtscheidingsconvenanten met u bespreken.

 • De overeenkomst in het familierecht
 • Doel echtscheidingsconvenant
 • Vaststellingsovereenkomst
 • De houdbaarheid van het convenant
 • De inhoud van het convenant
 • Waar op de letten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11september2018
1200
Eigen werkplek

Mr. C.M.C.J. van der Sprong (advocaat KZO | 013 Advocaten) zal tijdens dit webinar de beginselen in het alimenatierecht met u behandelen.

 • Onderhoudsplichten
 • De wettelijke maatstaven
 • De alimentatienormen 
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag06juli2018
1600
Eigen werkplek

Prof. Dr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • Stand van zaken: Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen
 • Art. 1:160 BW
 • Geregistreerd partnerschap en buitenland
 • Gemeenschap van goederen en schenkbelasting
 • Overname woning
 • Verzekering en huwelijksvermogensrecht/scheidingsrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag06juli2018
0900
Eigen werkplek

Prof. Dr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Verboden makingen;
 • Legitieme en gift;
 • Tweetrap en executele;
 • Executele en kluisgelden;
 • Executeur verzoekt wel loon;
 • Machtiging en schenking;
 • Verjaring en erfrechtelijke vordering;
 • De complexe nalatenschap en executele;
 • De levensverzekering en erfrecht;
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05juli2018
1615
Eigen werkplek

Mr. A.R. Van Maas de Bie (advocaat VMBS Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Erkenning en Tenuitvoerlegging in de Familierechtpraktijk.

 • IPR
 • Rechtsbronnen
 • Erkenning buitenlandse echtscheiding
 • Erkenning & tenuitvoerlegging gezag/omgang
 • Openbare orde exceptie
 • Rechtsmacht alimentatie
 • Erkenning en tenuitvoerlegging alimentatie
 • EU Verordening huwelijksvermogensstelsels
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05juli2018
1500
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26juni2018
1200
Eigen werkplek

Mr. Bc. A.P. van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger) zal tijdens dit webinar de actualiteiten van het Jeugdstrafrecht behandelen.

 • Grondbeginselen strafrecht
 • Leeftijdsgrenzen strafrecht
 • GBM gedragsmaatregel
 • Jeugdreclassering
 • Taakstraf, werk- of leerstraf
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19juni2018
1015
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen tijdens het Journaal Huwelijksvermogensrecht.

 • Wet wegneming notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen: stand van zaken
 • Vinger aan de pols: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie), Nota naar aanleiding van het verslag, 34231, nr. 9.
 • Schenkbelasting en (beperkte) gemeenschap van goederen
 • PEB en toestemming echtgenoot
 • Draagplicht en redelijkheid en billijkheid
 • Art. 1:100 nieuw BW
 • Uitleg en echtscheidingsconvenant
 • Parkeerovereenkomst
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19juni2018
0900
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen tijdens het Journaal Erfrecht.

 • Tweetrap en schenking
 • Tweetrap en patchworktestament
 • Gezamenlijk passeren
 • Civiele advisering voor fiscaal!
 • Executele en decharge
 • De levensverzekering en redelijkheid en billijkheid
 • PEB ODV en testament
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht en erfrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13juni2018
0930
Eigen werkplek

Prof. mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen tijdens het webinar Actualiteiten Civiel Jeugdrecht.

 • Jeugdbescherming en jeugdhulpverlening
 • Rol gemeenten, jeugdhulpaanbieders (algemeen en individueel)
 • Kinder/jeugdbeschermingsmaatregelen
 • Gesloten jeugdhulp

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag31mei2018
1500
Eigen werkplek

Mr. BC. A.P. van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Jeugdstrafrecht.

 • Grondbeginselen Jeugdstrafrecht
 • Geschikte plaats
 • Adolescentenstrafrecht
 • VOG - positie minderjarige
 • Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
 • Recht op vervolging
 • Combizittingen
 • Jeugdhulp voor 18-plussers
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag31mei2018
1200
Eigen werkplek

Mr. BC. A.P. van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Jeugdstrafrecht.

 • Grondbeginselen jeugdstrafrecht
 • Leeftijdsgrenzen strafrecht
 • Ontwikkelingsleeftijd
 • GBM gedragsmaatregel
 • Jeugdreclassering
 • Werk- of leerstraf
 • Contra indicaties
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15mei2018
1500
Eigen werkplek

Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Civiel Jeugdrecht.

 • Lopende wetsvoorstellen Familierecht
 • Vervanging Wet BOPZ
 • Kindhuwelijken
 • Vechtscheidingen
 • Ontwikkelingen in wetgeving Familierecht

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15mei2018
1200
Eigen werkplek

Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Civiel Jeugdrecht.

 • Jeugdbescherming en jeugdhulpverlening
 • Rol gemeenten, jeugdhulpaanbieders (algemeen en individueel)
 • Kinder/jeugdbeschermingsmaatregelen
 • Gesloten jeugdhulp
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag04mei2018
1615
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • Wet wegneming notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen: stand van zaken
 • Herleven, art. 1:166 BW
 • Samenwoners en draagplicht hypotheekschuld
 • Periodiek en finaal: de verhouding
 • Beroep op art. 1:81 BW?
 • Huwelijkse voorwaarden en Pauliana?
 • Huwelijksvermogensrecht en algemeen vermogensrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag04mei2018
1500
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Een successierechtelijke partner
 • Passeren testament en protocol
 • Internationaal verwerpen
 • Internationaal erfrecht, boedelafwikkeling
 • Opheffing beslag en vereffening
 • Vereffening en aanwijzing
 • Alsnog beneficiair aanvaarden?
 • Verwerpen en minderjarigen
 • Onwaardigheid en vergiffenis
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
1615
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • Wet wegneming notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen: stand van zaken
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht en oude huwelijken: overgangsrecht
 • Besluit Staatssecretaris schenking en huwelijkse voorwaarden
 • Voorhuwelijks gemeenschappelijk vermogen en huwelijkse voorwaarden
 • Ontslagvergoeding en gemeenschap van goederen
 • Verzoek tot uitsluiting verdeling
 • Gemeenschap van goederen, uitsluitingsclausule en schenking
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
1500
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Afwikkelingsbewind in praktijk
 • Executele in praktijk
 • Art. 1:88 BW en erfrecht
 • Besluit Staatssecretaris schenking en huwelijkse voorwaarden
 • Gaan testament en huwelijkse voorwaarden hand in hand?
 • Partij-adviseur en passeren testament
 • Verzorgd achterblijven of ongestoord voortleven?
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13maart2018
1300
Eigen werkplek


Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • ‘Contrair gedrag’ in lagere rechtspraak
 • Postrelationele solidariteit: art. 4:4 BW
 • Verknochte schulden?
 • Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht en oude huwelijken: overgangsrecht
 • Vergoedingsrechten en uitsluitingsclausule?
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13maart2018
1145
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Testamentaire last en vervreemding
 • Legaten, zuivere aanvaarding, vermindering en legitieme
 • Verdeling tijdens vereffeningsprocedure in praktijk
 • Postrelationele solidariteit
 • Schenking en legitimaris
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08maart2018
1545
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen bespreken op het gebied het Huwelijksvermogensrecht.

 • Beperkte gemeenschap
 • Amsterdams verrekenbeding gemeenschap van goederen: De beleggingsvisie en bewijsregels
 • Vervalt het vervalbeding in huwelijkse voorwaarden altijd
 • Het rijtje van vijf in het huwelijksvermogensrecht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08maart2018
1130
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen bespreken op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • Boek 1 BW, titel 6, titel 7 en titel 8
 • Boek 3 BW, titel 7 (gemeenschap)
 • IPR-regels
 • Pensioen, Wet verevening pensioenrecht bij scheiding, Pensioenwet
 • Bijzondere status van echtgenoot elders in wetgeving: personen-en familierecht, erfrecht, huurrecht, levensverzekering, faillissement, (fiscaal en strafrecht)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08maart2018
0900
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) en mr. F.M.H. Hoens (docent en onderzoeker Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner) zullen het Huwelijksvermogensrecht inclusief personen- en familierecht bespreken.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07maart2018
1145
Eigen werkplek

Mr. C.M.C.J. van der Sprong (advocaat KZO | 013 Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van alimentatie (be)rekenen in de praktijk.

 • Het gebruik van de Trema normen
 • (ontwikkelingen) kinderalimentatie c.q. eigen aandeel kosten kinderen
 • Stappen
 • Co-ouderschap en alimentatie
 • Samenloop onderhoudsverplichtingen / samengestelde gezinnen
 • Partneralimentatie en actualiteiten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag20februari2018
0945
Eigen werkplek

Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) zal onderstaande onderwerpen met u behandelen op het gebied van De bijzondere curator.

 • Richtlijn Benoeming Bijzondere Curator o.g.v. Art. 1:212 BW
 • Wet herziening partneralimentatie
 • Clausulering van het contact/omgang na ouderdoding
 • Aanbevelingen in het Rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15februari2018
1215
Eigen werkplek

Drs. I.G.R. Henar (GZ en kinder- en jeugdpsycholoog en familiemediator) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Mediation.

 • Wat is mediation
 • Familie Mediation:historie-cijfers-kenmerken
 • Psycholoog-mediator
 • Nieuwe ontwikkelingen: gezinsadvocaat
 • Ouderschap na scheiding –Ouderschapsplan
 • Positie minderjarige kind
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

IPR

2
donderdag15februari2018
1000
Eigen werkplek

Mr. dr. A.R. van Maas de Bie (advocaat VMBS Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Internationaal Privaatrecht.

 • Internationale echtscheiding
 • Huwelijksontbinding
 • Alimentatie
 • Huwelijksvermogensrecht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14februari2018
1200
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Echtscheidingsprocesrecht.

 • De nieuwe aanbevelingen van het LOVF met betrekking tot het ouderschapsplan
 • Niet-ontvankelijkheid echtscheiding en voorlopige voorzieningen
 • De looptijd van voorlopige voorzieningen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14februari2018
0900
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van familieprocesrecht.

Onderwerpen:

 • Hoor en wederhoor
 • Dagvaarding of verzoekschrift
 • Verzoeker, belanghebbende, informant
 • Procespositie minderjarige
 • Oproeping en betekening
 • Indienen van stukken
 • Gezag van gewijsde
 • Bewijsrecht

Jurisprudentie:

Hoor en wederhoor; beginselen van procesrecht

 • Hoge Raad 29 januari 2010, LJN BK5014, NJ 2010, 68,RFR 2010, 42 (Had het hof uit het niet verschijnen van partijen mogen concluderen dat partijen niet volharden in hun standpunten?)
 • Hoge Raad 7 december 2007, LJN BB 9613, RFR 2008, 26 (Mogen te laat bij het Hof binnengekomen financiële stukken zonder beoordeling worden teruggestuurd?)
 • Hoge Raad 9 maart 2012, LJN BU9204 (Procesrechtelijke status van producties)
 • Hoge Raad 10 augustus 2012, LJN BW5867 (gebruik stukken uit eerdere procedure; hoor en wederhoor)
 • Hoge Raad 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:493 (wijziging eis slechts beperkt door goede procesorde en (in hoger beroep:) twee conclusie-regel)

Belanghebbendenbegrip

 • Hoge Raad 23 januari 2009, LJN BG5072, RFR 2009, 41 (Is de vennootschap waar de man directeur-grootaandeelhouder is belanghebbende bij zijn scheidingsprocedure?)
 • Hoge Raad 21 mei 2010, LJN BL7043 (Is broer belanghebbende in uithuisplaatsingszaak?)
 • Hoge Raad 17 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3641(belanghebbenden bij ontkenning vaderschap)
 • Hoge Raad 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2665 (ouder zonder gezag geen belanghebbende in OTS-zaak)
 • Hoge Raad 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1748 (Belanghebbende bij machtigingsprocedure curatele)
 • Hof Den Bosch 5-10-2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4271 (Prejudiciële vragen belangh. bij gezagsbeëindiging)

Procespositie minderjarigen

 • Hoge Raad 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1084 (wanneer kan worden afgezien van kindgesprek?)
 • Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535 ( kind is belanghebbende, mogelijke rol van bijzondere curator)
 • Hoge Raad 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1409, RFR 2015/106 (processuele positie minderjarige in eerste aanleg en hoger beroep)
 • Hoge Raad 3-2-2017, ECLI:NL:HR:2017:158 (verplichte procesvertegenwoordiging van minderjarige)

Diversen

 • Hoge Raad 19 november 1982, LJN AG4483, NJ 1983, 494 (status van aan echtscheidingsbeschikking aangehecht convenant; verschaffen executoriale titel)
 • Hoge Raad 2 mei 2003, NJ 2003, 467 (In zaken van levensonderhoud verzoekschriftprocedure dwingend voorgeschreven)
 • Hof Den Bosch, 19 juni 2012, LJN: BW9156, (gezag van gewijsde; aan beschikking gehecht convenant vernietigbaar?)
 • Hoge Raad 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ0159 (verweertermijn in alimentatiezaken, 801 Rv)
 • Hoge Raad 17 mei 2013, ECLI:HR:2013:CA0356 (alimentatie en gezag van gewijsde)
 • Hoge Raad 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2109 (alimentatie en gezag van gewijsde)
 • Hoge Raad 5 sept. 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632 (maatstaf beoordeling verzoek om contra-expertise ex 810a lid 2 Rv)
 • Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533 (art. 223 Rv ook van toepassing in verzoekschriftprocedure)
 • Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65 (regel omtrent toelaatbaarheid stukken in vreemde taal)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag02februari2018
1615
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht.

 • Huwelijksvermogensrecht en schenking: geen successierechtelijke nieuwigheden?
 • Schenking of voldoening aan een natuurlijke verbintenis?
 • Huwelijkse voorwaarden en vormvoorschriften
 • IPR, uitsluitingsclausule, EVRM en nieuw huwelijksvermogensrecht
 • Huwelijkse voorwaarden en dwaling
 • Ontwikkelingen in het Turkse familierecht
 • Verrekenbeding en rente
 • Overgangsrecht huwelijksvermogensrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag02februari2018
1500
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen met u behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Tweetrapsmakingen en dwingendrechtelijke bepalingen
 • Verzorgd achterblijven of ongestoord voortleven?
 • Huwelijksvermogensrecht en erfrecht: vooralsnog geen successierechtelijke nieuwigheden
 • Berusten in onterving en curatele/bewind
 • Art. 4:194a BW in de praktijk
 • Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht (LOVCK&T): Handleiding erfrechtprocedures
 • Legitieme en rente
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite