Cursussen & Webinars

woensdag03oktober2018
Kasteel Waardenburg
dinsdag06november2018
Kasteel Waardenburg
donderdag29november2018
Kasteel Waardenburg

Alweer de 10e editie in successie van deze door de AvdR georganiseerde basisopleiding.  In overleg met onze docenten en dankzij de input van onze cursisten, wordt deze basisopleiding steeds verder ontwikkeld en verbeterd. De insteek is om een compleet programma op te stellen waar u in de praktijk het meeste profijt van zult hebben.

In drie cursusdagen van 8 uur (8 PO) heeft u van zes onderwerpen kennis vergaard.

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding Personen- en Familierecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor rechtsbijstand.

EURO 1200,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag04oktober2018
Kasteel Waardenburg

Eind 2017 heeft de Expertgroep erfrecht, opgericht door de Raad voor de Rechtspraak, de Richtlijnen vereffening van nalatenschappen op www.rechtspraak.nl gepubliceerd en begin 2018 de vernieuwde Handleiding erfrechtprocedures kantonrechters. Tijdens deze cursus behandelen wij de belangrijkste onderwerpen van de vereffening van nalatenschappen, bezien vanuit de praktijk van de rechtbank, afgewisseld met casuïstiek en jurisprudentie.

EURO 325,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag09oktober2018
Kasteel Waardenburg

Deze cursus is volgeboekt, op 4 december 2018 is de cursus wederom gepland. Klik hier om voor meer informatie en om u aan te melden:

Jeugdstrafrecht en Civiel jeugdrecht (De nieuwste ontwikkelingen)

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag09oktober2018
1500
-
1600
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag09oktober2018
1615
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag11oktober2018
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

Tijdens deze cursus worden aan de hand van casuïstiek en interactie met u de belangrijkste uitgangspunten doorgenomen en de actuele wetgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen besproken op het gebied van zowel het civiele jeugdrecht als het jeugdstrafrecht. Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de bijzondere rechtspositie van de minderjarige en uw rol als jeugdrechtadvocaat. De cursus draagt bij aan zowel uw beroepskennis als uw beroepsvaardigheden op het gebied van het jeugdrecht. Er is ruime gelegenheid voor praktijkvoorbeelden en discussie.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag12oktober2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens het programma wordt u door hoogleraren volledig bijgepraat over alle ins and outs rondom het Erfrecht. Onderwerpen als Afwikkeling van de nalatenschap, Conflictenerfrecht en de legitieme portie worden uitgebreid besproken.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag12oktober2018
Kasteel Waardenburg

Mr. P.A.M. Penders, senior rechter Rechtbank Oost-Brabant zal tijdens dit college ingaan op curatele, bewind en mentorschap boek 1.

EURO 325,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag31oktober2018
Kasteel Waardenburg
donderdag15november2018
Kasteel Waardenburg

Niet eerder mocht het erfrecht zich in zo veel belangstelling verheugen dan nu het geval is. Dat het erfrecht inmiddels een volwaardig rechtsgebied binnen de advocatuur is, moge al blijken uit de oprichting van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland.

De verwachting is dat het aantal erfrechtelijke geschillen de komende jaren nog sterker zal stijgen. De cursus Procederen in erfrechtzaken is uniek in Nederland. Twee doorgewinterde erfrechtadvocaten behandelen allerhande erfrechtelijke procedures en voorzien u van de nodige tips en trucs en do’s en dont’s.

EURO 825,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag09november2018
1200
-
1300
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag09november2018
1315
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13november2018
Kasteel Waardenburg

Prof. mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) bespreekt met u de actualiteiten op het gebied van civiel jeugdrecht.

EURO 450,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag20november2018
Kasteel Waardenburg

In deze actieve en interactieve cursus staat de vraag centraal: hoe kunt u de dynamiek op de zitting beïnvloeden? De focus ligt op de mogelijkheden en valkuilen van uzelf in relatie tot de rechter en de (advocaat van de) wederpartij

Welk doel hebben rechters en welke aanpakken hanteren rechters? Hoe kunt u omgaan met een rechter die het in uw ogen niet goed aanpakt? Hoe kunt u omgaan met (de advocaat van) de wederpartij? Wat betekent het gedoe op zitting voor uw cliënt en voor de verhouding tussen u en en uw cliënt?

Naast communicatiemodellen komen onderwerpen als het belang van partijen, de gedragscode voor advocaten in personen- en familierecht, omgaan met conflicten, onderhandelen, de werkwijze en het doel van de rechter en het verloop van een zitting aan de orde.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27november2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens deze  verdiepingscursus op het gebied van Erfrecht krijgt u het volgende besproken:

Verdeling en procederen over de verdeling

Het beslissende moment in elke erfrechtkwestie is het moment van verdeling van de nalatenschap. Niet alleen voor de erfgenamen is dat spannend, maar ook voor de in verdelingskwesties procederende advocaat. Procederen over de verdeling van de nalatenschap is niet eenvoudig. In deze cursusdag worden de meest voorkomende problemen en valkuilen besproken en worden aan de hand van concrete casus tips en trucs gegeven die in verdelingsprocedures direct toepasbaar zijn.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04december2018
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.

EURO 625,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11december2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11december2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag14december2018
The Middle Temple Londen
zaterdag15december2018
The Middle Temple Londen

U wilt toch ook in de sfeer van Kerst in een unieke locatie "The Middle Temple in London" bijgesproken worden over erfrechtelijke thema's?

Onder deskundige leiding van de professoren Burgerhart, Schol en Schols verdiept u zich in de theorie en wordt u bijgesproken over actuele erfrechtelijke thema's.

EURO 975,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag14december2018
Kasteel Waardenburg

Prof. mr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal het volgende bespreken tijdens de cursus actualiteiten erfrecht.

Het erfrecht staat niet stil: er wordt gemodelleerd, gepasseerd, getesteerd, geprocedeerd, afgewikkeld en verdeeld en veel geschreven in de erfrechtelijke vakbladen. Aan de hand van actualiteiten wordt het erfrecht verdiept en verbreed behandeld, steeds vanuit de praktijk van alle dag. U bent erfrechtelijke weer helemaal ‘up to date’. Er is ruimte voor "verzoeknummers" en u kunt vooraf uw erfrechtelijke vragen indienen ter behandeling.

 

EURO 450,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag14december2018
Kasteel Waardenburg

Het personen- en familierecht is een dynamisch rechtsgebied waarin veel innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. In deze actualiteitencursus zal door prof. mr. dr. L.M. Coenraad (hoogleraar Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) aandacht worden besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van het personen- en familierecht.

EURO 450,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07maart2019
Kasteel Waardenburg

In deze cursus wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen (jurisprudentie en nieuwe wetgeving) op het gebied van afstammingsrecht alsmede op het gebied van gezags- en omgangsrecht. Wetswijzigingen voor zover deze van belang zijn voor afstamming, gezag en omgang worden behandeld.

Tijdens deze zéér praktisch ingestoken cursus worden aan de hand van casusposities uiteenlopende geschillen rondom afstamming, gezag en omgang, waar u in uw adviespraktijk mee geconfronteerd kan worden, aan de kaak gesteld. Ook de positie van minderjarige kinderen  en kwesties rondom afstamming en adoptie komen hierbij uitgebreid aan bod.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11september2018
1500
Eigen werkplek

Mr. C.M.C.J. van der Sprong (advocaat KZO | 013 Advocaten) zal tijdens dit webinar de echtscheidingsconvenanten met u bespreken.

 • De overeenkomst in het familierecht
 • Doel echtscheidingsconvenant
 • Vaststellingsovereenkomst
 • De houdbaarheid van het convenant
 • De inhoud van het convenant
 • Waar op de letten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11september2018
1200
Eigen werkplek

Mr. C.M.C.J. van der Sprong (advocaat KZO | 013 Advocaten) zal tijdens dit webinar de beginselen in het alimenatierecht met u behandelen.

 • Onderhoudsplichten
 • De wettelijke maatstaven
 • De alimentatienormen 
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag06juli2018
1600
Eigen werkplek

Prof. Dr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • Stand van zaken: Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen
 • Art. 1:160 BW
 • Geregistreerd partnerschap en buitenland
 • Gemeenschap van goederen en schenkbelasting
 • Overname woning
 • Verzekering en huwelijksvermogensrecht/scheidingsrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag06juli2018
0900
Eigen werkplek

Prof. Dr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Verboden makingen;
 • Legitieme en gift;
 • Tweetrap en executele;
 • Executele en kluisgelden;
 • Executeur verzoekt wel loon;
 • Machtiging en schenking;
 • Verjaring en erfrechtelijke vordering;
 • De complexe nalatenschap en executele;
 • De levensverzekering en erfrecht;
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05juli2018
1615
Eigen werkplek

Mr. A.R. Van Maas de Bie (advocaat VMBS Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Erkenning en Tenuitvoerlegging in de Familierechtpraktijk.

 • IPR
 • Rechtsbronnen
 • Erkenning buitenlandse echtscheiding
 • Erkenning & tenuitvoerlegging gezag/omgang
 • Openbare orde exceptie
 • Rechtsmacht alimentatie
 • Erkenning en tenuitvoerlegging alimentatie
 • EU Verordening huwelijksvermogensstelsels
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05juli2018
1500
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26juni2018
1200
Eigen werkplek

Mr. Bc. A.P. van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger) zal tijdens dit webinar de actualiteiten van het Jeugdstrafrecht behandelen.

 • Grondbeginselen strafrecht
 • Leeftijdsgrenzen strafrecht
 • GBM gedragsmaatregel
 • Jeugdreclassering
 • Taakstraf, werk- of leerstraf
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19juni2018
1015
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen tijdens het Journaal Huwelijksvermogensrecht.

 • Wet wegneming notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen: stand van zaken
 • Vinger aan de pols: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie), Nota naar aanleiding van het verslag, 34231, nr. 9.
 • Schenkbelasting en (beperkte) gemeenschap van goederen
 • PEB en toestemming echtgenoot
 • Draagplicht en redelijkheid en billijkheid
 • Art. 1:100 nieuw BW
 • Uitleg en echtscheidingsconvenant
 • Parkeerovereenkomst
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19juni2018
0900
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen tijdens het Journaal Erfrecht.

 • Tweetrap en schenking
 • Tweetrap en patchworktestament
 • Gezamenlijk passeren
 • Civiele advisering voor fiscaal!
 • Executele en decharge
 • De levensverzekering en redelijkheid en billijkheid
 • PEB ODV en testament
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht en erfrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13juni2018
0930
Eigen werkplek

Prof. mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen tijdens het webinar Actualiteiten Civiel Jeugdrecht.

 • Jeugdbescherming en jeugdhulpverlening
 • Rol gemeenten, jeugdhulpaanbieders (algemeen en individueel)
 • Kinder/jeugdbeschermingsmaatregelen
 • Gesloten jeugdhulp

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag31mei2018
1500
Eigen werkplek

Mr. BC. A.P. van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Jeugdstrafrecht.

 • Grondbeginselen Jeugdstrafrecht
 • Geschikte plaats
 • Adolescentenstrafrecht
 • VOG - positie minderjarige
 • Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
 • Recht op vervolging
 • Combizittingen
 • Jeugdhulp voor 18-plussers
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag31mei2018
1200
Eigen werkplek

Mr. BC. A.P. van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Jeugdstrafrecht.

 • Grondbeginselen jeugdstrafrecht
 • Leeftijdsgrenzen strafrecht
 • Ontwikkelingsleeftijd
 • GBM gedragsmaatregel
 • Jeugdreclassering
 • Werk- of leerstraf
 • Contra indicaties
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15mei2018
1500
Eigen werkplek

Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Civiel Jeugdrecht.

 • Lopende wetsvoorstellen Familierecht
 • Vervanging Wet BOPZ
 • Kindhuwelijken
 • Vechtscheidingen
 • Ontwikkelingen in wetgeving Familierecht

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15mei2018
1200
Eigen werkplek

Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Civiel Jeugdrecht.

 • Jeugdbescherming en jeugdhulpverlening
 • Rol gemeenten, jeugdhulpaanbieders (algemeen en individueel)
 • Kinder/jeugdbeschermingsmaatregelen
 • Gesloten jeugdhulp
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag04mei2018
1615
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • Wet wegneming notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen: stand van zaken
 • Herleven, art. 1:166 BW
 • Samenwoners en draagplicht hypotheekschuld
 • Periodiek en finaal: de verhouding
 • Beroep op art. 1:81 BW?
 • Huwelijkse voorwaarden en Pauliana?
 • Huwelijksvermogensrecht en algemeen vermogensrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag04mei2018
1500
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Een successierechtelijke partner
 • Passeren testament en protocol
 • Internationaal verwerpen
 • Internationaal erfrecht, boedelafwikkeling
 • Opheffing beslag en vereffening
 • Vereffening en aanwijzing
 • Alsnog beneficiair aanvaarden?
 • Verwerpen en minderjarigen
 • Onwaardigheid en vergiffenis
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
1615
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • Wet wegneming notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen: stand van zaken
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht en oude huwelijken: overgangsrecht
 • Besluit Staatssecretaris schenking en huwelijkse voorwaarden
 • Voorhuwelijks gemeenschappelijk vermogen en huwelijkse voorwaarden
 • Ontslagvergoeding en gemeenschap van goederen
 • Verzoek tot uitsluiting verdeling
 • Gemeenschap van goederen, uitsluitingsclausule en schenking
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
1500
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Afwikkelingsbewind in praktijk
 • Executele in praktijk
 • Art. 1:88 BW en erfrecht
 • Besluit Staatssecretaris schenking en huwelijkse voorwaarden
 • Gaan testament en huwelijkse voorwaarden hand in hand?
 • Partij-adviseur en passeren testament
 • Verzorgd achterblijven of ongestoord voortleven?
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13maart2018
1300
Eigen werkplek


Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • ‘Contrair gedrag’ in lagere rechtspraak
 • Postrelationele solidariteit: art. 4:4 BW
 • Verknochte schulden?
 • Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht en oude huwelijken: overgangsrecht
 • Vergoedingsrechten en uitsluitingsclausule?
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13maart2018
1145
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Testamentaire last en vervreemding
 • Legaten, zuivere aanvaarding, vermindering en legitieme
 • Verdeling tijdens vereffeningsprocedure in praktijk
 • Postrelationele solidariteit
 • Schenking en legitimaris
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08maart2018
1545
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen bespreken op het gebied het Huwelijksvermogensrecht.

 • Beperkte gemeenschap
 • Amsterdams verrekenbeding gemeenschap van goederen: De beleggingsvisie en bewijsregels
 • Vervalt het vervalbeding in huwelijkse voorwaarden altijd
 • Het rijtje van vijf in het huwelijksvermogensrecht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08maart2018
1130
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen bespreken op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • Boek 1 BW, titel 6, titel 7 en titel 8
 • Boek 3 BW, titel 7 (gemeenschap)
 • IPR-regels
 • Pensioen, Wet verevening pensioenrecht bij scheiding, Pensioenwet
 • Bijzondere status van echtgenoot elders in wetgeving: personen-en familierecht, erfrecht, huurrecht, levensverzekering, faillissement, (fiscaal en strafrecht)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08maart2018
0900
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) en mr. F.M.H. Hoens (docent en onderzoeker Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner) zullen het Huwelijksvermogensrecht inclusief personen- en familierecht bespreken.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07maart2018
1145
Eigen werkplek

Mr. C.M.C.J. van der Sprong (advocaat KZO | 013 Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van alimentatie (be)rekenen in de praktijk.

 • Het gebruik van de Trema normen
 • (ontwikkelingen) kinderalimentatie c.q. eigen aandeel kosten kinderen
 • Stappen
 • Co-ouderschap en alimentatie
 • Samenloop onderhoudsverplichtingen / samengestelde gezinnen
 • Partneralimentatie en actualiteiten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag20februari2018
0945
Eigen werkplek

Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) zal onderstaande onderwerpen met u behandelen op het gebied van De bijzondere curator.

 • Richtlijn Benoeming Bijzondere Curator o.g.v. Art. 1:212 BW
 • Wet herziening partneralimentatie
 • Clausulering van het contact/omgang na ouderdoding
 • Aanbevelingen in het Rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15februari2018
1215
Eigen werkplek

Drs. I.G.R. Henar (GZ en kinder- en jeugdpsycholoog en familiemediator) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Mediation.

 • Wat is mediation
 • Familie Mediation:historie-cijfers-kenmerken
 • Psycholoog-mediator
 • Nieuwe ontwikkelingen: gezinsadvocaat
 • Ouderschap na scheiding –Ouderschapsplan
 • Positie minderjarige kind
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

IPR

2
donderdag15februari2018
1000
Eigen werkplek

Mr. dr. A.R. van Maas de Bie (advocaat VMBS Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Internationaal Privaatrecht.

 • Internationale echtscheiding
 • Huwelijksontbinding
 • Alimentatie
 • Huwelijksvermogensrecht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14februari2018
1200
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Echtscheidingsprocesrecht.

 • De nieuwe aanbevelingen van het LOVF met betrekking tot het ouderschapsplan
 • Niet-ontvankelijkheid echtscheiding en voorlopige voorzieningen
 • De looptijd van voorlopige voorzieningen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14februari2018
0900
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van familieprocesrecht.

Onderwerpen:

 • Hoor en wederhoor
 • Dagvaarding of verzoekschrift
 • Verzoeker, belanghebbende, informant
 • Procespositie minderjarige
 • Oproeping en betekening
 • Indienen van stukken
 • Gezag van gewijsde
 • Bewijsrecht

Jurisprudentie:

Hoor en wederhoor; beginselen van procesrecht

 • Hoge Raad 29 januari 2010, LJN BK5014, NJ 2010, 68,RFR 2010, 42 (Had het hof uit het niet verschijnen van partijen mogen concluderen dat partijen niet volharden in hun standpunten?)
 • Hoge Raad 7 december 2007, LJN BB 9613, RFR 2008, 26 (Mogen te laat bij het Hof binnengekomen financiële stukken zonder beoordeling worden teruggestuurd?)
 • Hoge Raad 9 maart 2012, LJN BU9204 (Procesrechtelijke status van producties)
 • Hoge Raad 10 augustus 2012, LJN BW5867 (gebruik stukken uit eerdere procedure; hoor en wederhoor)
 • Hoge Raad 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:493 (wijziging eis slechts beperkt door goede procesorde en (in hoger beroep:) twee conclusie-regel)

Belanghebbendenbegrip

 • Hoge Raad 23 januari 2009, LJN BG5072, RFR 2009, 41 (Is de vennootschap waar de man directeur-grootaandeelhouder is belanghebbende bij zijn scheidingsprocedure?)
 • Hoge Raad 21 mei 2010, LJN BL7043 (Is broer belanghebbende in uithuisplaatsingszaak?)
 • Hoge Raad 17 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3641(belanghebbenden bij ontkenning vaderschap)
 • Hoge Raad 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2665 (ouder zonder gezag geen belanghebbende in OTS-zaak)
 • Hoge Raad 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1748 (Belanghebbende bij machtigingsprocedure curatele)
 • Hof Den Bosch 5-10-2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4271 (Prejudiciële vragen belangh. bij gezagsbeëindiging)

Procespositie minderjarigen

 • Hoge Raad 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1084 (wanneer kan worden afgezien van kindgesprek?)
 • Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535 ( kind is belanghebbende, mogelijke rol van bijzondere curator)
 • Hoge Raad 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1409, RFR 2015/106 (processuele positie minderjarige in eerste aanleg en hoger beroep)
 • Hoge Raad 3-2-2017, ECLI:NL:HR:2017:158 (verplichte procesvertegenwoordiging van minderjarige)

Diversen

 • Hoge Raad 19 november 1982, LJN AG4483, NJ 1983, 494 (status van aan echtscheidingsbeschikking aangehecht convenant; verschaffen executoriale titel)
 • Hoge Raad 2 mei 2003, NJ 2003, 467 (In zaken van levensonderhoud verzoekschriftprocedure dwingend voorgeschreven)
 • Hof Den Bosch, 19 juni 2012, LJN: BW9156, (gezag van gewijsde; aan beschikking gehecht convenant vernietigbaar?)
 • Hoge Raad 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ0159 (verweertermijn in alimentatiezaken, 801 Rv)
 • Hoge Raad 17 mei 2013, ECLI:HR:2013:CA0356 (alimentatie en gezag van gewijsde)
 • Hoge Raad 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2109 (alimentatie en gezag van gewijsde)
 • Hoge Raad 5 sept. 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632 (maatstaf beoordeling verzoek om contra-expertise ex 810a lid 2 Rv)
 • Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533 (art. 223 Rv ook van toepassing in verzoekschriftprocedure)
 • Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65 (regel omtrent toelaatbaarheid stukken in vreemde taal)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag02februari2018
1615
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht.

 • Huwelijksvermogensrecht en schenking: geen successierechtelijke nieuwigheden?
 • Schenking of voldoening aan een natuurlijke verbintenis?
 • Huwelijkse voorwaarden en vormvoorschriften
 • IPR, uitsluitingsclausule, EVRM en nieuw huwelijksvermogensrecht
 • Huwelijkse voorwaarden en dwaling
 • Ontwikkelingen in het Turkse familierecht
 • Verrekenbeding en rente
 • Overgangsrecht huwelijksvermogensrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag02februari2018
1500
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen met u behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Tweetrapsmakingen en dwingendrechtelijke bepalingen
 • Verzorgd achterblijven of ongestoord voortleven?
 • Huwelijksvermogensrecht en erfrecht: vooralsnog geen successierechtelijke nieuwigheden
 • Berusten in onterving en curatele/bewind
 • Art. 4:194a BW in de praktijk
 • Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht (LOVCK&T): Handleiding erfrechtprocedures
 • Legitieme en rente
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite