6

Praktische knelpunten bij interne aansprakelijkheid en bij externe aansprakelijkheid in personenvennootschappen en rechtspersonen en certificering van aandelen

Praktische knelpunten bij interne aansprakelijkheid en bij externe aansprakelijkheid in personenvennootschappen en rechtspersonen en certificering van aandelen

Word in één dag door prof. mr. C.A. Schwarz bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van praktische knelpunten bij interne aansprakelijkheid en bij externe aansprakelijkheid in personenvennootschappen en rechtspersonen en over het onderwerp certificering van aandelen.

In deze cursus wordt door docent prof. mr. C.A. Schwarz, de aansprakelijkheid van vennoten, beherend vennoten, aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders bezien, zowel waar het betreft de aansprakelijkheid in interne sfeer alsook aan de aansprakelijkheid tegenover derden. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de positie van maten, (beherend) vennoten en commandieten in personenvennootschappen naar huidig recht alsook met het oog op de plannen te komen tot vormgeving van een nieuwe titel 13 van Boek 7.

Ook wordt ingegaan op praktische problemen die spelen bij interne- en externe aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij rechtspersonen, waarbij onder meer de achtergrond van art.2: 9 BW aan de orde komt, het belang van décharge ook voor faillissementssituaties, de positie van de curator die optreedt als vertegenwoordiger van de failliete rechtspersoon, aan de aard van de aansprakelijkheid van bestuurders op grond van de regeling van het dividend bij de BV en bijvoorbeeld op het aansprakelijkheidsprofiel van bestuurders en toezichthouders van al dan niet commerciële verenigingen en stichtingen. Uiteraard wordt recente jurisprudentie op deze terreinen behandeld en zal er veel ruimte zijn voor discussie.

In de middag bespreekt de docent welke rechten er zijn verbonden aan het aandeelhouderschap in de kapitaalvennootschap. Deze rechten kunnen worden onderscheiden in zeggensmachtsrechten en vermogensaanspraken. Waren vroeger het zeggensmachtaspect en het vorderingsrecht onlosmakelijk aan het aandeel verbonden, thans is dit in het BV-recht niet meer het geval. In de oude situatie was certificering van aandelen een probaat middel om feitelijk toch een cesuur te brengen tussen zeggenschap en vermogensaanspraak. Tegenwoordig kan dit ook door, bijvoorbeeld, het gebruiken van soorten of aanduidingen aandelen. Toch blijkt de certificering van aandelen nog steeds een nuttig instrument, ook binnen de BV nieuwe stijl.

Doelgroep

Advocaten

Spreker

prof. mr. C.A. Schwarz

prof. mr. C.A. Schwarz

hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker TillyBerk, accountancy en belastingadvieskantoor

Onderwerpen

Praktische knelpunten bij interne aansprakelijkheid en bij externe aansprakelijkheid in personenvennootschappen en rechtspersonen:

  • Aansprakelijkheid van vennoten, beherend vennoten, aandeelhouders, bestuurders, toezichthouders
  • Positie van maten, (beherend) vennoten en commandieten in personenvennootschappen
  • Praktische problemen bij interne- en externe aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij rechtspersonen
  • Behandeling recente jurisprudentie


Certificering van aandelen:

  • Het instrument van certificering van aandelen
  • Besluitvorming en vertegenwoordiging binnen de BV
PE punten
6
Kosten
EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping
Maximum aantal deelnemers:
25

website by Primosite