Academie voor de Rechtspraktijk
Privacy op de werkvloer: wat mag een werkgever nu wel en niet?

Korte omschrijving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet zijn alweer bijna een jaar van toepassing. Dat betekent dat de meeste werkgevers al even aan de slag zijn (of zouden moeten zijn) met de ‘nieuwe’ privacy regels. In de arbeidsverhouding spelen die privacy regels een belangrijke rol. Werkgevers verwerken namelijk een groot aantal (gevoelige) gegevens van hun werknemers en sollicitanten.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Welke gegevens mag een werkgever eigenlijk verzamelen en wat mag je als werkgever met die gegevens? Tijdens de cursus ‘Privacy op de Werkvloer: wat mag een werkgever nu wel en niet?’ bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in de arbeidsverhouding, de actualiteiten en zoomen we specifiek in op veel gestelde vragen van werkgevers zoals: “Wat mag ik vragen als een werknemer zich ziek meldt?”, “Wat mag ik een sollicitant vragen tijdens een sollicitatiegesprek?”, “Mag ik de inbox controleren van een werknemer?”, “Mag ik mijn werknemers vragen mee te werken aan een alcoholtest?” en “Mag ik de gegevens van mijn personeel delen met mijn moedervennootschap in de VS?”. Na het volgen van deze cursus heeft u een aantal praktische handvatten die u als werkgever of als adviseur van werkgevers of werknemers zullen helpen bij dergelijke vraagstukken.

Spreker

mr. C.E.F. van Waesberge
mr. C.E.F. van Waesberge

advocaat Loyens & Loeff N.V.

Onderwerpen

Naast de belangrijkste aandachtspunten bij verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in arbeidsverhoudingen, zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Praktische informatie

NOvA punten:4
Kosten (hele scholing):EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:12