4

Procesrecht in het Personen- en familierecht

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Het personen- en familierecht is een dynamisch rechtsgebied waarin veel innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. In deze cursus is om te beginnen aandacht voor actuele jurisprudentie op het gebied van het familie(proces)recht.

Voorts wordt ingegaan op de landelijk in te voeren maatregelen in de scheidingsprocedure, zoals de regierechter, het appointeren op maat, de benoeming van gedragsdeskundigen als bijzondere curator en het uniform hulpaanbod waarnaar rechtbanken kunnen verwijzen (aangekondigd in het recente visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen) en op de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

Doelgroep

Advocaten en (bedrijfs) juristen

Spreker

prof. dr. mr. L.M. Coenraad

prof. dr. mr. L.M. Coenraad

Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing, Vrije Universiteit Amsterdam en familierechter, rechtbank Rotterdam, tevens raadsheer-plaatsvervanger, hof Amsterdam

Onderwerpen

  • Maatregelen in de scheidingsprocedure
  • De regierechter
  • Het appointeren op maat
  • De benoeming van gedragsdeskundigen als bijzondere curator
  • Het uniform hulpaanbod

Datum

dinsdag26november2019
1300
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
4
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite