6

Processtukken schrijven: methoden en technieken

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht. Deze cursus beoogt in die leemte te voorzien.

De methoden en technieken van het schrijven van processtukken worden in kaart gebracht en aan de hand van praktische oefeningen en een geanonimiseerd procesdossier inzichtelijk gemaakt. De cursus geeft aldus systematisch inzicht in de know how van het schrijven van processtukken waaraan ook de ervaren procesadvocaat tal van nuttige tips zal kunnen ontlenen.

Tal van onderwerpen worden in deze cursus door een ervaren rechter uitvoerig behandeld. Hoewel de diverse voorbeelden en casuïstiek zijn ontleend aan het algemene Vermogensrecht, is de cursus niet gericht op kennisoverdracht (knowing that) maar op het verwerven van vaardigheden (knowing how). Aan het einde van de cursus worden de bevindingen samengevat op een lijst van honderd tips & tricks die op kantoor bij het schrijven van processtukken behulpzaam kunnen zijn.

Hoewel dit een thematische cursus betreft, zullen de diverse onderwerpen aan de hand van recente jurisprudentie inzichtelijk worden gemaakt. In zoverre betreft het dus tevens een actualiteitencursus.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Spreker

mr. dr. L. Reurich

mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Onderwerpen

  • Wat is de meest effectieve inrichting van het petitum van de dagvaarding?
  • Wat bepaalt de optimale rangorde van de vorderingen?
  • Hoe dienen de verschillende verweren en excepties in de conclusie van antwoord te worden gerangschikt?
  • Wat zijn de tien technieken om ter comparitie (of na afloop daarvan) het nemen van een nadere akte of het overleggen van producties 'af te dwingen'? 

Datum

dinsdag08oktober2019
1000
-
1715
Holiday Inn Amsterdam, De Boelelaan 2, Amsterdam
PE punten
6
Kosten
EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
15

Extra informatie

Locatie:
Holiday Inn Amsterdam, De Boelelaan 2, Amsterdam

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite