1

Roundtable Corporate Law II

Mr. G. te Winkel (advocaat Jones Day) zal met een kantoorgenoot het volgende arrest Hoge Raad 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2213 met gaan bespreken door middel van een Roundtable.

Spreker

mr. G. te Winkel

mr. G. te Winkel

advocaat Jones Day

Onderwerpen

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2213, NJ2017/47 (Fortis) met annotatie van Redactie, P. van Schilfgaarde. (Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid Staat voor informatieverstrekking tijdens redding Fortis-concern. Art. 5:58 Wft, marktmisbruik, verspreiden misleidende informatie. Maatstaf; ‘Maatman-belegger’.).
Of van uitlatingen van de Staat een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is in de zin van art. 5:58 lid 1 sub d Wft (oud), wordt veroordeeld aan de hand van de ‘Maatman-belegger’ (vgl. HR 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2162, NJ 2014/2011 (World Online)). Het oordeel van het Hof dat van de informatieverstrekking door de Staat tijdens de reddingsoperatie van Fortis geen onjuist of misleidend signaal uitging wordt door de Hoge Raad in stand gelaten.

Datum
20 september 2018
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite