4

Sociale verzekeringsrecht

In deze cursus worden de onderwerpen op het terrein van de arbeidsongeschiktheidswetgeving benaderd vanuit een werknemersperspectief. Na afloop van de cursus heeft u een meer dan globaal inzicht in de juridische en (soms) praktische invulling door het UWV van de arbeidsongeschiktheidswetgeving.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen|
Rechtbijstandsjuristen

Spreker

mr. A. Wit

mr. A. Wit

juridisch adviseur Sociaalverzekeringsrecht De Geinbrug

Onderwerpen

  • De uitkeringssystematiek Wet WIA verdiept met o.a. aandacht voor de beëindigingsproblematiek wegens feitelijke werkzaamheden, volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, het procesbelang bij procedures tegen de mate van arbeidsongeschiktheid per EWT en nadien alsmede de zogenoemde ‘garantieuitkering’
  • Later ontstaan en herleven van de WIA- uitkeringen op grond van de Amber-bepalingen aan de hand van de jurisprudentie van de CRvB
  • Stapsgewijs belichten van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, Stb. 2000, 307
  • Beleidsregel uurloonschatting 2008, Stcrt. 2008, 181
  • Standaard Duurbelastbaarheid 2015
PE punten
4
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite